No 2/2020


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  2/2020

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, Md, PhD, Head of Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok


ORIGINAL PAPER/PRACA ORYGINALNA

Features of the structural and functional state of bone tissue in patients with generalized periodontitis who live in different anthropogenically loaded areas
Cechy stanu strukturalnego i funkcjonalnego tkanki kostnej u pacjentów z uogólnionym zapaleniem przyzębia mieszkających w różnych obszarach obciążonych antropogenicznie
Khrystyna Kovalyshyn, Mykola Rozhko – s. 40-43

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Jehovah’s Witnesses, blood transfusions and judicial decision
Świadkowie Jehowy, przetaczanie krwi a orzecznictwo sądowe
Malgorzata Cyrych – s. 44-47
Legal aspects of national healthcare service in Cuba
Prawne aspekty ochrony zdrowia na Kubie
Malgorzata Cyrych – s. 48-54

LETTERS TO THE EDITOR/LISTY DO REDAKCJI

Which technique of chest compression should we use wearing full personal protective equipment: a pilot data
Marek Malysz, Karol Bielski, Jacek Smereka, Klaudiusz Nadolny, Maciej Maslanka, Lukasz Szarpak – s. 55-56
Which intravascular access technique should we use for covid-19 patient resuscitation: a preliminary investigation
Anna Drozd, Karol Bielski, Jacek Smereka, Klaudiusz Nadolny, Maciej Cyran, Maciej Fudalej, Lukasz Szarpak – s. 57-58


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.