No. 2/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 02/2011


Tadeusz Koszarowski – wielka postać polskiej onkologii – s. 84-87


REVIEW PAPERS

Diagnostyka molekularna nowotworów
Genetic and molecular diagnostics of cancer
Janusz A. Siedlecki – s. 88-93

Diagnostic imaging in contemporary oncology
Diagnostyka obrazowa we współczesnej onkologii
Barbara Bobek-Billewicz – s. 94-103

Znaczenie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w diagnostyce schorzeń onkologicznych
Positron emission tomography (PET) in diagnosis of oncological diseases
Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Małgorzata Kobylecka, Joanna Mączewska, Katarzyna Fronczewska – s. 104-108

Radioterapia teragnostyczna
Theragnostic Radiotherapy
Bogusław Maciejewski – s. 109-115

Rak płaskonabłonkowy narządów głowy i szyi: aktualne zasady postępowania i perspektywy
Squamous cell carcinoma of head and neck organs: contemporary management and perspectives
Andrzej Kawecki, Romuald Krajewski – s. 116-122

Niedrobnokomórkowy rak płuca
Non-small-cell lung cancer
Maciej Krzakowski – s. 123-125

Rak piersi – stan wiedzy w 2011 roku
Breast cancer – where are we standing in 2011?
Elżbieta Senkus, Jacek Jassem – s. 126-130

Rak żołądka
Gastric cancer
Krzysztof G. Jeziorski – s. 131-136

Rak jelita grubego
Colorectal cancer
Aleksandra Łacko – s. 137-145

Leczenie systemowe przerzutowego raka nerki. Przegląd piśmiennictwa
A systemic therapy of metastatic renal cancer. A review
Piotr Potemski – s. 146-149

Mięsaki i czerniaki
Sarcomas and melanomas
Piotr Rutkowski, Zbigniew I. Nowecki – s. 150-155

Opieka paliatywna we współczesnej onkologii
Palliative care in present-day oncology
Jerzy Jarosz – s. 156-162

Komentarz do prac
– s. 163-165

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 167