No 2/2014


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 2/2014


T R A N S P L A N T A C J A N E R K I
K I D N E Y T R A N S P L A N T A T I ON


PRACE ORYGINALNE
ORGINAL PAPERS

Zakażenia układu moczowego bakterią Klebsiella pneumoniae we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki
Urinary tract infections caused by Klebsiella pneumoniae early after kidney transplantation
Aneta Małyska, Ewa Pawłowicz, Ilona Kurnatowska, Michał Nowicki – s. 76-80

Monitorowanie leków immunosupresyjnych u chorych po przeszczepieniu nerki – potrzeba czy konieczność?
Monitoring levels of immunosupressive medications – is it just a recommendation or a necessity?
Krzysztof Dziewanowski, Radosław Drozd, Elżbieta Krzysztolik – s. 81-84

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Zwężenie tętnicy nerki przeszczepionej jako przyczyna nadciśnienia tętniczego po przeszczepieniu nerki
Renal artery stenosis of the transplanted kidney as a cause of posttransplant arterial hypertension
Natalia Słabiak-Błaż, Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek – s. 85-89

Otyłość w przewlekłej chorobie nerek a transplantacja nerki – metody leczenia
The obesity in kidney transplantation candidates – methods of treatment
Joanna Stępniewska, Sławomir Milczarek, Piotr Skrzypek, Kazimierz Ciechanowski – s. 90-94

Nawrót choroby nowotworowej o dramatycznym przebiegu u pacjentki po przeszczepieniu nerki – analiza problemu nawrotu nowotworu po transplantacji i opis przypadku
Dramatic recurrence of cancer in a patient who underwent kidney transplant – an analysis of post-transplant cancer recurrence and case report
Renata Wieczorek-Godlewska, Magdalena Durlik – s. 95-103

Późna diagnoza hiperoksalurii u chorej po przeszczepieniu nerki – opis przypadku
Late diagnosis of hyperoxaluria in a patient after kidney transplantation – case report
Maciej Sawosz, Tomasz Cieciura, Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Przemysław Sikora, Bodo Beck, Andrzej Chmura, Magdalena Durlik – s. 104-106

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEV PAPERS

Współczesne poglądy na przewlekłą dysfunkcję przeszczepu nerki
Chronic renal allograft dysfunction – current state of knowledge
Andrzej Oko – s. 107-109

Znaczenie układu enzymatycznego MMPs/TIMPs w upośledzonej degradacji macierzy pozakomórkowej w przewlekłym uszkodzeniu aloprzeszczepu nerki
The importance of MMPs/TIMPs system for impaired degradation of extracellular matrix in chronic kidney allograft injury
Oktawia Mazanowska, Marian Klinger – s. 110-113

Przemiana nabłonkowo-mezenchymalna w kontekście przewlekłego włóknienia i czynności przeszczepionych nerek
Epithelial-mesenchymal transition in the context of chronic fibrosis and function of kidney transplants
Robert Świder, Magdalena Durlik, Agnieszka Perkowska – s. 114-117

VAP-1 i renalaza u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych
VAP-1 and renalase in solid organ transplant recipients
Ewa Koc-Żórawska, Marcin Żórawski, Piotr Przybyłowski, Jolanta Małyszko – s. 118-122

KOMENTARZ
COMMENT

Komentarz do prac
Magdalena Durlik – s. 123-124

Comment
Magdalena Durlik – s. 125-126

INNE PRACE
OTHER ARTICLES


PRACE ORYGINALNE
ORGINAL PAPERS

Ocena zahamowania agregacji płytek krwi w praktyce klinicznej
Assessment of platelet aggregation in clinical practice
Bogumił Ramotowski, Andrzej Budaj – s. 127-134