No 3/2020


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  3/2020

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, Md, PhD, Head of Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok

ORIGINAL PAPER/PRACA ORYGINALNA

The effectiveness of prevention of occlusal disorders in dental caries
Skuteczność zapobiegania zaburzeniom okluzji w próchnicy
Khrystyna Oleksyn, Mykola Rozhko – s. 64-68

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Auditory training in auditory processing disorders (APD)
Trening słuchowy w zaburzeniach przetwarzania słuchowego (APD)
Magdalena Dunaj, Anna Lobaczuk-Sitnik, Malgorzata Rozanska, Emilia Duchnowska, Bozena Kosztyla-Hojna, Klaudiusz Nadolny, Maksim Wieliczko, Jerzy Robert Ladny – s. 69-74
Noise and hearing disorders
Hałas a zaburzenia słuchu
Ewelina Markowska, Anna Lobaczuk-Sitnik, Malgorzata Rozanska, Emilia Duchnowska, Bozena Kosztyla-Hojna, Maksim Wieliczko, Jerzy Robert Ladny – s. 75-80


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.