No. 5/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 05/2011


 

Wstęp – s. 364

Introduction – s. 365


REVIEW PAPERS

Zaburzenia czynności tarczycy u osób w wieku podeszłym
Thyroid dysfunction in elderly people
Ewa Czerwińska, Magdalena Walicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 366-371

Cukrzyca – odrębności diagnostyczne i terapeutyczne u osób w wieku podeszłym
Diabetes – diagnostic and therapeutic differences in the elderly
Magdalena Walicka, Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 372-378

Nadciśnienie tętnicze – odrębności diagnostyczne i terapeutyczne w wieku podeszłym
Hypertension – diagnostic and therapeutic differencies in the elderly
Michał Wąsowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 379-387

Stabilna choroba wieńcowa w wieku podeszłym – odrębności w diagnostyce i leczeniu
Stable coronary artery disease – diagnostic and therapeutic differencies in the elderly
Hanna Puchalska-Krotki, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 388-394

Zaburzenia rytmu serca u osób w podeszłym wieku
Arrhythmias in elderly
Agata Bogołowska-Stieblich, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 395-401

Bóle stawów u osób w wieku podeszłym
Joint pains in elderly people
Agnieszka Jasik, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 402-409

Osteoporoza – diagnostyka i terapia u osób starszych
Oateoporosis – diagnostic and treatment in elderly patients
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Edward Czerwiński,, Janusz Badurski, Magdalena Walicka, Marek Tałałaj – s. 410-423

Zaparcie w wieku podeszłym – odrębności diagnostyczne i terapeutyczne
Constipation in the elderly – diagnostic and therapeutic differences
Tomasz Sikorski – s. 424-434

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) w wieku podeszłym
COPD in the elderly
Ada Sawicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 435-439

Obturacyjny bezdech senny – czy jest problemem ludzi starszych?
Obstructive sleep apnea – is this a problem in elderly people?
Monika Kuźmińska – s. 440-445

Przestrzeganie zasad leczenia – czy jest problemem u osób w wieku podeszłym?
Adherence to medication – is this a problem in elderly people?
Michał Wąsowski – s. 446-452

Czy rzeczywiście istnieje epidemia autyzmu?
Is there really an epidemic of autism?
Monika Suchowierska – s. 453-461

Komentarz do prac
– s. 462-463

Comment
– s. 464-465

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences