No. 6/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  6/2016

Pediatria/Pediatrics


The issue devoted to pediatrics has been edited by prof. Teresa Jackowska, MD, PhD, Head of Department of Pediatrics, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Analysis of hospitalisation of children at the Hospital Emergency Department in 2014 – own observations
Analiza hospitalizacji dzieci w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 2014 roku – obserwacje własne
Piotr Hartmann, Teresa Jackowska, Paulina Przybysz, Bartosz Siewert, Anna Kozłowska – p. 368-372
Patient satisfaction and the effectiveness of medical advice at the Hospital Emergency Department – own observations
Satysfakcja pacjentów i skuteczność udzielanych porad lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym − obserwacje własne
Teresa Jackowska, Małgorzata Czajkowska – p. 373-379
Czynniki wpływające na postawy rodziców wobec szczepień ochronnych u dzieci
Factors influencing the attitudes of parents towards children’s immunization
Kamila Faleńczyk, Małgorzata Piekarska, Agnieszka Pluta, Halina Basińska – p. 380-385
Czy ograniczenie wskazań do cystouretrografii mikcyjnej u dzieci z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek wpływa na częstość rozpoznawania wysokich odpływów pęcherzowo-moczowodowych?
Does less aggressive imaging strategy in children with acute pyelonephritis influence the frequency of diagnosis of high-grade vesico-ureteric reflux?
Tomasz Jarmoliński, Hanna Marciniak, Beata Pacanowska, Grażyna Dudarenko, Joanna Szczepanik-Boroń – p. 386-390
Mononukleoza zakaźna u dzieci – doświadczenia własne
Infectious mononucleosis in children – one centre experience
Joanna Maria Wrembel, Tomasz Jarmoliński – p. 391-396

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Alloimmune thrombocytopenia associated with neutropenia in a 8-week old boy – a case report
Alloimmunologiczna małopłytkowość z towarzyszącą neutropenią u 8-tygodniowego chłopca – opis przypadku
Joanna Wójtowicz, Teresa Jackowska, Ewa Wagiel, Agnieszka Obitko-Płudowska – p. 397-403
Choroba Kawasaki u 8-letniego chłopca w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae powikłana zakażeniem rotawirusowym – opis przypadku
Kawasaki disease in 8-year-old boy in the course of infection with Mycoplasma pneumoniae infection complicated by rotavirus – a case report
Magdalena Prościak, Magdalena Urbanik, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska – p. 404-409
An ordinary infection, an extraordinary patient − X-Linked Agammaglobulinemia (Bruton disease) case report
Zwykła infekcja, niezwykły pacjent – opis przypadku agammaglobulinemii sprzężonej z chromosomem X (Brutona)
Alicja Sapała-Smoczyńska, Teresa Jackowska, Piotr Hartmann, Bartosz Siewert – p. 410-413
Invasive Streptococcus pyogenes infections – cases review
Inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes – opisy przypadków
Teresa Jackowska, Małgorzata Nieścior, Monika Grzelczyk-Wielgórska – p. 414-418

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Speech development in bilingual children
Rozwój mowy u dzieci dwujęzycznych
Paulina Przybysz, Teresa Jackowska, Łukasz Obrycki, Piotr Hartmann – p. 419-423
The algorithm for dealing with suspected domestic violence against children – practical recommendations
Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dzieci – praktyczne wskazówki
Piotr Hartmann, Teresa Jackowska – p. 424-428
Zakażenia układu moczowego u dzieci – wybrane aspekty postępowania na podstawie aktualnych zaleceń
Urinary tract infections in children – selected aspects of management based on current guidelines
Joanna Załęska-Ponganis, Magdalena Wolska, Teresa Jackowska – p. 429-435
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna w świetle wytycznych American Society of Hematology z 2011 roku
Guidelines for immune thrombocytopenia as outlined by The American Society of Hematology (2011)
Teresa Jackowska, Ewa Wagiel, Agata Polit – p. 436-440

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Teresa Jackowska – p. 441
Comment
prof. Teresa Jackowska, MD, PhD – p. 442


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.