No. 6/2017


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  6/2017

Ortopedia/Orthopaedics


Numer poświęcony ortopedii został przygotowany pod redakcją dr. hab. med. Jarosława Czubaka, prof. nadzw. CMKP z Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Leczenie złamania Tillaux u dzieci
Tillaux fracture treatment in children
Michał Lenkiewicz, Karolina Lisiecka, Jarosław Czubak – s. 296-298
Does the surgery time affect the final outcome of type III supracondylar humeral fractures?
Ocena wyników leczenia złamań nadkłykciowych kości ramiennej typu III w zależności od czasu podjętej interwencji chirurgicznej
Magdalena Kwiatkowska, Baljinder Dhinsa, Anant Mahapatra, Jarosław Czubak – s. 299-303
Ocena wyników leczenia złamań okołoprotezowych u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego w następstwie resztkowej dysplazji z wysokim zwichnięciem – typu III i IV według klasyfikacji Crowe’a
The evaluation of results of periprostetic fracture treatment in patients with hip osteoarthritis caused by residual dysplasia of the hip joint with dislocation of type iii and iv according to the Crowe’s classification
Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Aleksander Ropielewski – s. 304-309
Wykorzystanie trzpienia stożkowego w leczeniu ciężkich następstw chorób stawu biodrowego
Use of the cone stem for the treatment of severe consequences of hip osteoarthrosis
Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Andrzej Sionek – s. 310-315
Zniekształcenia kończyn dolnych w przebiegu choroby Olliera – wydłużanie i korekcja osi z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych
Lower limb deformities in Ollier’s disease – lengthening and axial correction using external fixators
Szymon Pietrzak, Adam Czwojdziński, Waldemar Przybysz, Jarosław Czubak – s. 316-320
Tranexamic acid combined with iron pathway may significantly decrease the postoperative rate of transfusion after elective total hip and knee replacement
Kwas tranexamowy połączony z przedoperacyjną suplementacją preparatami żelaza zmniejsza liczbę pooperacyjnych transfuzji u pacjentów po endoprotezoplastyce biodra i kolana
Magdalena Kwiatkowska, Muhammad Alam Hashmi, Luoise Grimes, Anant Mahapatra, Jarosław Czubak – s. 321-325

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Blood supply to the femoral head
Unaczynienie głowy kości udowej
Marcin Złotorowicz, Jarosław Czubak – s. 326-331
Zakażenie miejsca operowanego po korekcji nerwowo-mięśniowych deformacji kręgosłupa – przegląd literatury
Surgical site infection following neuromuscular spinal deformity surgery – a literature review
Maria Czubak-Wrzosek, Jarosław Czubak, Marcin Tyrakowski – s. 332-336

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr. hab. med. Jarosław Czubak, prof. nadzw. CMKP – s. 337
Comment
Associate Professor Jarosław Czubak, MD, PhD – s. 338


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.