No. 6/2009


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 06/2009


Cukrzyca – epidemiologia i patogeneza
Diabetes mellitus – epidemiology and pathogenesis
Piotr Chojnowski, Jaromir Wasyluk, Iwona Grabska-Liberek – s. 420-428

Rola badań angiograficznych (FA i ICGA) oraz optycznej koherentnej tomografii-OCT w diagnostyce zmian cukrzycowych na dnie oka
Diagnostic significance of fluoresceine and indocyanine green angiography (FA and ICGA) and optical coherence tomography-OCT in diabetic eye fundus changes
Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka Jamrozy-Witkowska – s. 429-432

Laseroterapia w retinopatii cukrzycowej
Laser treatment in diabetic retinopathy
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Iwona Grabska-Liberek – s. 433-437

Zastosowanie inhibitorów VEGF w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki
Use of antyVEGF in the treatment of diabetic macular edema
Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Gurdziel, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Irmina Jankowska-Lech – s. 438-440

Działania niepożądane po iniekcji octanu triamcynolonu do komory ciała szklistego w cukrzycy
Complications of intravitreal injection of triamcinolone acetonide in diabetes
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Iwona Grabska-Liberek – s. 441-443

Zapalenie wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – strategie terapeutyczne
Postoperative endophthalmitis following phacoemulsification cataract surgery – therapeutics strategies
Urszula Łukasik, Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek – s. 444-450

Zapalenie błony naczyniowej w ciąży
Uveitis during pregnancy
Dorota Derlacka, Jacek Kosmala, Iwona Grabska-Liberek – s. 451-460

ORIGINAL PAPER
PRACA ORYGINALNA

Use of retinal thickness analyzer (RTA) in diagnostics of diabetic macular edema
Zastosowanie analizatora grubości siatkówki RTA (retinal thickness analyzer) w diagnostyce cukrzycowego obrzęku plamki
Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Grabska-Liberek – s. 461-464

Komentarz do prac
Iwona Grabska-Liberek – s. 465-464

Comment
Iwona Grabska-Liberek – s. 467-468

INNE PRACE
OTHER ARTICLES

Masywne krwawienie z żylaków przełyku jako problem diagnostyczno-leczniczy. Standardy postępowania w szpitalnym oddziale ratunkowym
Oesophageal variceal hemorrhage. Guidelines for Emergency Departments
Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Anna Nielepiec-Jałosińska – s. 469-473

Ostre zespoły wieńcowe w aspekcie działań medycyny ratunkowej
Acute coronary syndromes in the emergency medicine activities
Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Ewa Chabielska, Jerzy Robert Ładny – s. 474-479

PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER

Zatrucia – epidemiologia, diagnostyka i leczenie w oddziale ratunkowym
Poisonings – epidemiology, diagnostics and treatment in the emergency department
Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Bogusław Poniatowski, Jerzy Robert Ładny – s. 480-484

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 487