No. 8/2014


Postępy Nauk Medycznych 8/2014


A C U T E   A B D O M I N A L

ORIGINAL PAPERS

Acute appendicitis in pregnant – review of the literature and our own experience
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w ciąży – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne
Karolina Wawiernia, Barbara Bukowicka, Wiesław Tarnowski

Emergency surgery of incarcerated abdominal wall hernias: a single centre experience
Operacje przepuklin ze wskazań nagłych: doświadczenia jednego ośrodka
Krzysztof Barski, Mariusz Gregorczyk, Wiesław Tarnowski

Nowotworowa niedrożność jelita grubego – wyniki leczenia operacyjnego
Colorectal cancer obstruction – results of surgical treatment
Piotr Kamiński, Piotr Michał Rud, Łukasz Sołtysiak, Wiesław Tarnowski

Wyniki leczenia ostrego zapalenia trzustki. 25-letnie doświadczenia Kliniki
25 years’ experience of acute pancreatitis management
Maciej Ledóchowski, Jerzy Sieklucki, Wiesław Tarnowski

Laparoskopowe, zachowawcze leczenie operacyjne skrętu przydatków u kobiety w wieku rozrodczym
Laparoscopic, conservative surgical treatment of adnexal torsion in women of reproductive age
Michał Ciebiera, Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, Grzegorz Jakiel

CASE REPORT

Ropień odbytu jako problem kliniczny ostrodyżurowy
Perianal abscess as the emergency clinical problem
Krzysztof Bielecki

Operacje ze wskazań pilnych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
Urgent operations in inflammatory bowel diseases
Katarzyna Borycka-Kiciak, Łukasz Janaszek, Wiesław Tarnowski

Acute pancreatitis – papers review
Ostre zapalenie trzustki –przegląd piśmiennictwa
Agnieszka Białas, Wiesław Tarnowski

Ciąża pozamaciczna – czy nadal jest to stan naglący?
Ectopic pregnancy – is it the emergency today?
Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, Michał Ciebiera, Grzegorz Jakiel

Ostre schorzenia jamy brzusznej związane z chorobą uchyłkową
Acute abdominal diseases associated with diverticular disease
Mariusz Uryszek, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski

Leczenie ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki
Clinical management decisions in severe acute pancreatitis
Anna Rupniewska-Ładyko, Urszula Zielińska-Borkowska

COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski

Comment
prof. Wiesław Tarnowski, MD, PhD

* * *

Zasady przygotowania prac do druku w Postępach Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych (Progress in Medicine)