No. 7/2009


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 07/2009


Wstęp
Mariusz Wyleżoł, Edward Stanowski – s. 492

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Otyłość – epidemia XXI wieku. Profilaktyka i leczenie zachowawcze otyłości
Obesity – epidemic XXI century. Prevention and conservative treatment
Barbara Zahorska-Markiewicz – s. 494

Rozwój chirurgicznego leczenia otyłości na świecie i w Polsce
Development of surgical treatment of obesity in the world and in Poland
Edward Stanowski, Mariusz Wyleżoł – s. 498

Zasady kwalifikacji chorych z otyłością olbrzymią do leczenia operacyjnego
The selection of patients with morbid obesity to surgical treatment
Stanisław Dąbrowiecki – s. 502

Standard przygotowania do leczenia operacyjnego chorego z otyłością olbrzymią
Morbid obesity patient’s standard preparation for surgery
Zbigniew Wierzbicki, Wojciech Lisik – s. 506

Postępowanie okołooperacyjne w chirurgicznym leczeniu otyłości
Perioperative care in bariatric surgery
Janusz Strzelczyk – s. 510

Niepożądane następstwa wczesne i odległe chirurgicznego leczenia otyłości
Early and remote consequences undesirable in surgical obesity treatment
Stanisław Głuszek, Norbert Sławeta – s. 514

Sprzęt i instrumenty stosowane w chirurgicznym leczeniu otyłości. Przemyślenia własne
Equipment and instruments used in bariatric surgery. Own experience
Edward Stanowski, Krzysztof Paśnik – s. 524

Surgical treatment of morbid obesity
Metody chirurgicznego leczenia otyłości
Krzysztof Paśnik, Mariusz Wyleżoł, Edward Stanowski – s. 531

Outcome of Surgical treatment of morbid obesity
Wyniki leczenia operacyjnego otyłości olbrzymiej
Maciej Michalik, Edward Stanowski – s. 539

Revisional bariatric surgery in patients who underwent surgical treatment for morbid obesity
Chirurgia rewizyjna u chorych poddanych leczeniu operacyjnemu otyłości olbrzymiej
Mariusz Wyleżoł, Krzysztof Paśnik – s. 545

Stanowisko Zarządu Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie umiejętności, które powinien posiadać chirurg wykonujący samodzielnie operacje bariatryczne
Mariusz Wyleżoł, Edward Stanowski – s. 551

Komentarz do prac
Edward Stanowski – s .552

Comment
Edward Stanowski – s. 553

Wytyczne europejskie w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej
Interdisciplinary European Guidelines on Surgery of Severe Obesity
Martin Fred, Vojtech Hainer, Arnaud Basdevantc, Henry Buchwald, Mervyn Deitel, Nicholas Finer, Jan Willem M. Greve, Fritz Horber, Elisabeth Mathus-Vliegen, Nicola Scopinaro, Rudolf Steffen, Constantine Tsigos, Rudolf Weiner, Kurt Widhalm – s. 554

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 563