No. 7/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 07/2010ORIGINAL PAPERS

Inheritance and genetics of human malignancies
Zasady dziedziczenia predyspozycji do nowotworów
Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński – s. 520

DNA and RNA analyses in detection of genetic predisposition to cancer
Analizy molekularne DNA i RNA w wykrywaniu dziedzicznych predyspozycji do nowotworów
Dagmara Dymerska, Pablo Serrano-Fernández, Joanna Trubicka, Bartłomiej Masojć, Grzegorz Kurzawski – s. 524

Genetic test for high risk of breast and ovarian cancers
Test genetyczny wysokiego ryzyka raka piersi i jajnika
Bohdan Górski, Jan Lubiński – s. 535

Hereditary breast and ovarian cancer
Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika
Jacek Gronwald, Tomasz Byrski, Tomasz Huzarski, Oleg Oszurek, Jolanta Szymańska-Pasternak, Bohdan Górski, Janusz Menkiszak, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński – s. 537

Lynch Syndrome (HNPCC)
Zespół Lyncha (HNPCC)
Józef Kładny, Janina Suchy, Dagmara Dymerska, Grzegorz Kurzawski, Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński – s. 546

MSH6 syndrome
Zespół MSH6
Janina Suchy, Cezary Cybulski, Jan Lubiński – s. 550

Familial adenomatous polyposis of colon
Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego
Andrzej Pławski, Marta Podralska, Piotr Krokowicz, Jacek Paszkowski, Ryszard Słomski – s. 553

Hereditary predisposition for the occurrence of hamartomatous polyposis
Dziedziczne predyspozycje do występowania polipowatości hamartomatycznych
Marta Podralska, Wojciech Cichy, Tomasz Banasiewicz, Andrzej Pławski – s. 562

Comment
prof. dr hab. med. Jan Lubiński – s. 570


OTHER ARTICLES


REVIEW PAPER

Prophylaxis and treatment of hyperhomocysteinemia
Profilaktyka i leczenie hiperhomocysteinemii
Joanna Malinowska, Joanna Kołodziejczyk, Beata Olas – s. 571

***

Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medicine – s. 577
Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych – s. 579