No. 7/2014


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 7/2014


ORIGINAL PAPERS

Zaburzenie równowagi współczulno-przywspółczulnej w chorobach układu
sercowo-naczyniowego

Sympathetic-parasympathetic imbalance in cardiovascular disease
Monika Duda – s. 432-438

Ocena funkcji układu autonomicznego w kardiologii
Autonomic nervous system assessment in cardiology
Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jerzy K. Wranicz – s. 439-446

Interwencyjne metody modulacji równowagi współczulno-przywspółczulnej w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
Interventional methods of modulation of sympathetic-parasympathetic balance in the treatment of cardiovascular diseases
Michał Mączewski – s. 447-452

Receptory β-adrenergiczne w sercu (na marginesie Nagrody Nobla z chemii w 2012 roku)
Cardiac β-adrenoreceptors (reference to the Nobel Prize in chemistry in 2012 year)
Mariusz Marciszek, Emilia Wojtera – s. 453-460

Pozasercowe mechanizmy objawów niewydolności serca. Udział układu współczulnego i mięśni szkieletowych
Extracardiac mechanisms of heart failure symptoms. Involvement of sympathetic nervous system and skeletal muscles
Andrzej Beręsewicz – s. 461-469

REVIEW PAPERS

Rola zaburzeń równowagi współczulno-przywspółczulnej w powstawaniu zaburzeń rytmu serca
The role of sympathetic-parasympathetic balance in arrhythmogenesis
Urszula Mackiewicz – s. 470-478

Hypokalemia, aktywacja neurohormonalna i ryzyko groźnych arytmii
Hypokalemia, neurohormonal activation and arrhythmogenesis
Andrzej Beręsewicz – s. 479-486

Cellular mechanisms of diastolic dysfunction in the heart failure
Komórkowe mechanizmy zaburzeń rozkurczu w niewydolności serca
Urszula Mackiewicz, Joanna Kołodziejczyk, Bohdan Lewartowski – s. 487-495

Natural and therapeutic myocardial regeneration
Naturalna i terapeutyczna regeneracja serca
Monika Duda – s. 496-501

The intestinal microbiota in the mechanism of obesity and atherosclerosis
Udział jelitowej flory bakteryjnej w mechanizmie otyłości i miażdżycy
Anna Gajos – s. 502-505

Can exercise be detrimental? Considerations based on determinations of cardiac troponins
Czy wysiłek fizyczny może być szkodliwy? Rozważania na podstawie oznaczeń troponin sercowych
Michał Mączewski – s. 506-509

COMMENT

Komentarz do prac
Andrzej Beręsewicz – s. 510

Comment
Andrzej Beręsewicz – s. 511

OTHER ARTICLES

ORIGINAL PAPERS

Mucositis związane z chemioterapią przeciwnowotworową a stan higieny jamy ustnej i dziąseł
Mucositis resulting from antineoplastic chemotherapy according to oral hygiene and gingival status
Ewa Krasuska-Sławińska, Agnieszka Brożyna, Bożenna Dembowska-Bagińska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 512-517

The morbidity and nutritional status in people 65 years and older hospitalized in medical ward
Chorobowość a stan odżywienia osób powyżej 65. roku życia hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych
Beata Babiarczyk, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Agnieszka Turbiarz – s. 518-524

Realizowanie medycznych czynności ratunkowych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Realization medical rescue operations by Basic EMS team’s – example of Kraków Ambulance Service
Joanna Sowizdraniuk, Małgorzata Popławska, Jerzy Robert Ładny, Krystyn Sosada – s. 525-530