No. 9/2010


Postępy Nauk Medycznych 09/2010


 
ORIGINAL PAPER

Analiza zgonów pacjentów wymagających intensywnej terapii hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2006-2008
The analysis of deaths of patients requiring intensive care in the Emergency Department University Hospital in Bialystok in years: 2006-2008
Agata Kulikowska, Sławomir Lech Czaban, Iwona Jarocka, Urszula Jakubowska, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jerzy Robert Ładny, Bogusław Poniatowski – s. 696


REVIEW PAPERS

Trucizny – definicja, rodzaje, mechanizm działania
Poisons – definition, types, mechanism of action
Agnieszka Nadlewska, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Wanda Kosierkiewicz, Agnieszka Szymańska, Magdalena Łukasik-Głębocka, Maciej Naskręt, Jacek Górny – s. 704

Zatrucia ostre badanie osoby zatrutej, skale oceny ciężkości zatruć
Acute poisoning clinical examination, poisoning scores
Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Nammous Halim, Sławomir Lech Czaban, Leszek Pazio, Grzegorz Myćko, Ajay Dwivedi, Jerzy Robert Ładny – s. 709

Podstawowe zasady dekontaminacji przewodu pokarmowego w ostrych zatruciach
Basic principles of gastrointestinal tract decontamination during acute poisoning
Magdalena Łukasik-Głębocka, Maciej Naskręt, Jacek Górny, Krystyn Sosada, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban – s. 718

Powikłania ze strony układu oddechowego w przebiegu ostrych zatruć
Pulmonary complications in the course of acute poisoning
Iwona Jarocka, Piotr Jakubów, Agata Kulikowska, Magdalena Łukasik-Głębocka, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Agnieszka Borysiewicz, Jerzy Robert Ładny, Sławomir Lech Czaban – s. 723

Zatrucia środkami ochrony roślin
Intoxications by chemicals for plant protection
Anna Walesiuk, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Nammous Halim, Magdalena Łukasik-Głębocka, Sławomir Lech Czaban, Grzegorz Myćko, Leszek Pazio, Jerzy Robert Ładny – s. 729

Diagnostyka zatruć grzybami w szpitalnym oddziale ratunkowym
Diagnosis of mushroom poisoning in emergency department
Magdalena Łukasik-Głębocka, Maciej Naskręt, Alina Łukasik, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban – s. 736

Rozpoznanie i leczenie zatruć cyjankami w okresie przedszpitalnym
Prehospital recognition and treatment of acute cyanide poisoning
Magdalena Łukasik-Głębocka, Krystyn Sosada, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban – s. 741

Dopalacze jako problem medycyny ratunkowej
Smarts as a problem of emergency medicine
Krzysztof Bauer, Jerzy Robert Ładny, Sławomir Lech Czaban, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Krystyn Sosada, Ajay Dwivedi, Bogusław Poniatowski – s. 745

Wybrane czynniki socjodemograficzne i kliniczne jako predyktory prób samobójczych ze szczególnym uwzględnieniem zatruć
Selected sociodemographic and clinical factors as predictors of suicide attempts with particular emphasis on poisoning
Agata Kulikowska, Iwona Jarocka, Piotr Jakubów, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban – s. 751

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny – s. 757

Comment
Prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny – s. 758

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medicine – s. 759