Numer 11/2006


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   11/2008

Wiek jako czynnik ryzyka leczenia chirurgicznego chorych w podeszłym wieku
Age as a risk factor of surgical treatment in the elderly patients
Krzysztof Bielecki, Anna Kaniewska – s. 708-711
Przedoperacyjna ocena i postępowanie okołooperacyjne u chorych w wieku podeszłym
Preoperative assessment and perioperative management of elderly patients
Emilia Michalik – s. 712-721
Przyczyny ostrego bólu brzucha u chorych w podeszłym wieku
Acute abdominal pain in the elderly
Mirosław Klukowski – s. 722-725
Krwawienie i krwotok do przewodu pokarmowego w wieku podeszłym
Gastrointestinal Bleeding In Elderly
Ewa Kalinowska, Natalia Krześniak – s. 726-732
Choroby trzustki u pacjentów w wieku podeszłym
Pancreas diseases in the elderly
Jerzy Sieklucki, Natalia Krześniak – s. 733-735
Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych u chorych w podeszłym wieku
Management of gallstone disease in the elderly
Ireneusz Kozicki – s. 736-739
Rak jelita grubego u chorych w podeszłym wieku – leczenie chirurgiczne
Colorectal cancer in elderly patients – surgical treatment
Piotr Kamiński – s. 740-745
Choroba uchyłkowa u pacjentów w wieku podeszłym
Diverticular disease in elderly patients
Artur Binda – s. 746-752
Zaburzenia psychiczne u chorych w wieku podeszłym leczonych chirurgicznie
Mental disturbances in elderly after surgery
Tadeusz Parnowski – s. 753-759
Zaparcia u ludzi w wieku podeszłym
Constipation in the Elderly Population
Krzysztof Bielecki, Iwona Trytko – s. 760-766
Komentarz do prac
Krzysztof Bielecki – s. 767
Comment
Krzysztof Bielecki – s. 768
Minimalna encefalopatia u chorych z marskościš wštroby – ocena metod diagnostycznych i częstości występowania
Minimal hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis – prevalence and assessment of diagnostic methods
Andrzej Habior, Ewa Kraszewska, Agata Goś-Zajšc, Marek Gołębiowski, Joanna Szutkowska-Hoser, Krystyna Niedzielska, Maria Niewiadomska, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska – s. 769-778
***
Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych – s. 779