Numer 11/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   11/2007


Choroby alergiczne
Allergic diseases
Edward Zawisza – s. 445-452

Receptory H1, H2, H3, H4 i leki antyhistaminowe
H1, H2, H3, H4 receptor and antihistamine drugs
Edward Zawisza, Jan Bardadin – s. 453-455

Choroby alergiczne skóry
Allergic skin diseases
Edward Rudzki – s. 457-465

Astma oskrzelowa
Bronchial asthma
Michał Pirożyński, Zbigniew Solarski – s. 466-478

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (AAOP)
Allergic bronchopulmonary aspergillosis
Michał Pirożyński – s. 479-481

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i inne choroby wywołane pyłami organicznymi
Extrinsic allergic alveolitis and other organic dust induced lung diseases
Janusz Milanowski – s. 482-491