Numer 11/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 11/2010


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Clinical genetics of medullary thyroid carcinoma
Genetyka kliniczna raka rdzeniastego tarczycy
Barbara Jarząb, Jan Włoch, Zbigniew Wygoda – s. 832-841

Von Hippel-Lindau disease
Choroba von Hippel-Lindau
Cezary Cybulski, Karol Krzystolik, Jan Lubiński – s. 842-845

Clinical genetics of prostate cancer
Genetyka kliniczna raka prostaty
Cezary Cybulski, Bartosz Gliniewicz, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński – s. 846-850

Clinical genetics of malignant melanoma
Genetyka kliniczna czerniaka
Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński – s. 851-853

Retinoblastoma
Siatkówczak
Stanisław Zajączek – s. 854-859

Neurofibromatosis typ 1 (NF1, von Recklinghausen disease)
Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1, choroba von Recklinghausena)
Stanisław Zajączek – s. 860-865

Neurofibromatosis type II (NF2)
Nerwiakowłókniakowatość typu II (NF2)
Stanisław Zajączek – s. 866-869

Clinical genetics of kidney cancer
Genetyka kliniczna nowotworów nerek
Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Joanna Trubicka, Jan Lubiński – s. 870-876

Clinical genetics of stomach cancer
Genetyka kliniczna raka żołądka
Anna Jakubowska, Beata Wojnarska, Urszula Teodorczyk, Jan Lubiński – s. 877-880

Clinical genetics of pancreatic cancer
Genetyka kliniczna raka trzustki
Katarzyna Nej-Wołosiak, Tomasz Huzarski, Jan Lubiński – s. 881-885

Comment – s. 886


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.