Numer 11/2013


Postępy Nauk Medycznych 11/2013


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Talia-wzrost – alternatywny wskaźnik oceny otyłości oraz związanego z nią ryzyka metabolicznego i sercowo-naczyniowego. Badanie młodzieży warszawskiej
Waist-to-Height Ratio – an Alternative Index for Evaluating Obesity and Assessing the Cardio-Metabolic Risk. A Study in Warsaw Adolescents
Jarosław Kozakowski, Aleksandra Wycisk, Andrzej Kulesza, Wojciech Zgliczyński – s. 754-758

Analiza profilu lipidowego i stężeń glukozy na czczo wśród młodzieży warszawskiej. Zależność od uwarunkowań rodzinnych
Analysis of the Lipid Profile, Fasting Glucose Levels, and Their Familial Dependence in Warsaw Adolescents
Jarosław Kozakowski, Andrzej Kulesza, Aleksandra Wycisk, Wojciech Zgliczyński – s. 759-761

Obrazowanie okolicy przysadkowo-podwzgórzowej przy użyciu rezonansu magnetycznego u pacjentów z moczówką prostą pochodzenia centralnego
Magnetic Resonance Imaging of the Pituitary-Hypothalamic Region in the Patients with Central Diabetes Insidpidus
Izabella Czajka-Oraniec, Maria Stelmachowska-Banaś, Wojciech Zgliczyński – s. 762-768

Ocena echokardiograficzna parametrów lewej komory u pacjentów z zespołem Cushinga
Echocardiographic evaluation of left ventricular parameters in patients with Cushing’s syndrome
Agnieszka Baranowska-Bik, Agata Popielarz-Grygalewicz, Marek Dąbrowski, Wojciech Zgliczyński – s. 769-774

Ocena zaopatrzenia w witaminę D 609 pacjentów Poradni Endokrynologicznej – doniesienie wstępne
Serum vitamin D concentrations among 609 patients of Endocrine Outpatient Clinic – preliminary report
Waldemar Misiorowski, Tomasz Słyk, Aleksandra Wycisk, Wojciech Zgliczyński – s. 775-778

Obraz ultrasonograficzny tarczycy, stężenie tyreotropiny i przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej u młodzieży z chorobami tarczycy w rodzinie – wyniki wstępne
Ultrasound thyroid imaging, thyroid stimulating hormone and anti-thyroid peroxidase antibodies concentrations in adolescents with a family history of thyroid diseases – preliminary results
Magdalena Kochman, Dorota Gapys, Renata Kapuścińska, Wojciech Jeske, Wojciech Zgliczyński – s. 779-783

Lekarze specjalizujący się w zakresie chorób wewnętrznych – motywy wyboru specjalizacji, problemy związane z przebiegiem kształcenia oraz plany zawodowe po uzyskaniu specjalizacji
Physicians specializing in general medicine – factors affecting choice of specialization, problems encountered during specialization and future career plans
Wojciech Stefan Zgliczyński, Jacek Imiela, Wojciech Zgliczyński – s. 784-788

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Przydatność ultrasonograficznego monitorowania płodu u ciężarnej z chorobą Gravesa i Basedowa. Opis przypadku
Effectiveness of fetal ultrasound monitoring in pregnancy complicated by maternal Graves’ disease. Case report
Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Ewa Szczepańska, Grażyna Waśniewska – s. 789-793

Niemy klinicznie guz chromochłonny u kobiety z androgenizacją
Clinically silent pheochromocytoma in a female patient with androgenisation
Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Maciej Otto – s. 794-797

Miejsce dla uzupełniającego leczenia mitotanem u pacjentów niskiego ryzyka z rakiem kory nadnercza – opis przypadku
A place for adjuvant mitotane treatment in low-risk patients with adrenocortical carcinoma – case report
Karolina Nowak, Lucyna Papierska – s. 798-801

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Nowe metody obrazowania w chorobach tarczycy
New methods of imaging thyroid gland
Małgorzata Gietka-Czernel – s. 802-805

Obrazowanie w orbitopatii Gravesa
Imaging in Graves’ orbitopathy
Helena Jastrzębska – s. 806-811

Obrazowanie przytarczyc – znaczenie w wyborze postępowania u chorych na pierwotną nadczynność przytarczyc
Parathyroid imaging – implications for management of patients with primary hyperparathyroidism
Magdalena Kochman, Waldemar Misiorowski – s. 812-818

Morfologiczne i czynnościowe obrazowanie nadnerczy
Morphological and functional imaging of adrenal glands
Lucyna Papierska, Karolina Nowak – s. 819-825

Diagnostyka obrazowa w zaburzeniach metabolicznych. Od metod tradycyjnych do nowoczesnych
Diagnostic imaging in metabolic disorders. From traditional to modern methods
Jarosław Kozakowski – s. 826-832

Komentarz do prac
Wojciech Zgliczyński – s. 833-834

Comment
Wojciech Zgliczyński – s. 835-836


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.