Numer 11/2014


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   11/2014


Numer poświęcony chorobom zakaźnym został przygotowany
pod redakcją doktora Krzysztofa Tomasiewicza,
Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

C H O R O B Y  Z A K A Ź N E
I N F E C T I O U S  D I S E A S E S

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Lublin province (eastern Poland) in 2011-2012
Ekspozycja zawodowa na krew i płyny ustrojowe wśród pracowników służby zdrowia w lublinie w latach 2011-2012
Joanna Krzowska-Firych, Agata Kozłowska, Justyna Stempkowska, Karolina Snopek, Benjamin Khan, Joanna Smelcerz – s. 740-743

Assessment of selected oxygen metabolism in patients with chronic hepatitis C during treatment with pegylated interferon alfa and ribavirin
Ocena wybranych wskaźników metabolizmu tlenowego u pacjentów leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną
Jarosław Kałuża, Paweł Fijałkowski, Daniela Dworniak, Jan Błaszczyk, Anna Skubała, Anna Piekarska – s. 744-752

The analysis of protein deficiency in patients hospitalized due to Clostridium difficile infection
Analiza deficytów białkowych u osób hospitalizowanych z powodu biegunki związanej z Clostridium difficile
Błażej Rozpłochowski, Olga Słyńko-Medoń, Michał Chojnicki, Agnieszka Seraszek-Jaros, Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska – s. 753-757

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Human granulocytic anaplasmosis (HGA) – diagnostic and therapeutic recommendations. Analysis of a clinical case
Rekomendacje postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w ludzkiej anaplazmozie granulocytarnej (HGA) – analiza przypadku
Agnieszka Pokora-Pachowicz, Elżbieta Bryłowska, Justyna Stempkowska, Krzysztof Tomasiewicz – s. 758-760

PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Hepatitis E as a novel approaching challenge of endemic infection
Zapalenie wątroby typu E jako nowe nadchodzące wyzwanie związane z zakażeniem endemicznym
Maciej Bura, Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska – s. 761-765

Novel coronaviruses
Nowoodkryte koronawirusy
Tadeusz Wojciech Łapiński – s. 766-769

Postępy w leczeniu zakażenia Clostridium difficile
Progress in Clostridium difficile-associated disease treatment
Dariusz Bielec, Justyna Stempkowska, Marta Markiewicz-Zięba – s. 770-775

Ilościowa ocena HBsAg jako parametr istotny w monitorowaniu przebiegu naturalnego i terapii PZW B
Quantitative HBsAg assessment as a crucial parameter in monitoring natural course and treatment outcome of chronic hepatitis B infection
Marta Strycharz-Żak, Anna Piekarska – s. 776-782

Hospital acquired infections caused by antibiotic resistant bacteria
Zakażenia szpitalne wywołane przez lekooporne bakterie
Joanna Krzowska-Firych, Agata Kozłowska, Taral Sukhadia, Lamis Karolina Al-Mosawi – s. 783-786

Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby
The role of vitamin D in chronic viral hepatitis
Aleksandra Berkan, Anna Piekarska – s. 787-794

KOMENTARZ
COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz – s. 795-796

Comment
Krzysztof Tomasiewicz, MD, PhD – s. 797-798


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.