Numer 1/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  1/2015

Co nowego w onkologii/What’s new in oncology


Numer poświęcony onkologii został przygotowany pod redakcją prof. Jana Lubińskiego, Kierownika Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Lynch syndrome (HNPCC)
Zespół Lyncha (HNPCC)
Tadeusz Dębniak, Tomasz Gromowski, Józef Kładny, Janina Suchy, Dagmara Dymerska, Katarzyna Tutlewska, Grzegorz Kurzawski, Jan Lubiński – s. 4-10

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Hamartomous polyposis syndromes
Zespoły polipowatości hamartomatycznych
Paweł Boruń, Kacper Sałanowski, Jarosław Walkowiak, Marta Kaczmarek-Ryś, Wojciech Cichy, Andrzej Pławski – s. 11-18

Hereditary prostate cancer
Dziedziczny rak prostaty
Cezary Cybulski, Aniruddh Kashyap, Wojciech Kluźniak, Dominika Wokołorczyk, Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartosz Gliniewicz, Andrzej Antczak, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński – s. 19-24

Familial adenomatous polyposis of the colon
Rodzinna polipowatosć gruczolakowata
Andrzej Pławski, Paweł Boruń, Marzena Skrzypczak-Zielińska, Piotr Krokowicz, Michał Drews, Jacek Paszkowski, Jan Lubiński, Tomasz Banasiewicz – s. 25-33

Clinical genetics of lung cancer
Genetyka kliniczna raka płuc
Marcin Lener, Tomasz Grodzki, Tomasz Gromowski, Jan Lubiński – s. 34-37

Clinical genetic of medullary thyroid carcinoma
Genetyka kliniczna raka rdzeniastego tarczycy
Barbara Jarząb, Jolanta Krajewska, Jan Włoch, Zbigniew Wygoda – s. 38-46

Hereditary breast and ovarian cancer
Dziedziczny rak piersi i jajnika
Jacek Gronwald, Tomasz Byrski, Tomasz Huzarski, Oleg Oszurek, Jolanta Szymańska-Pasternak, Bohdan Górski, Paulina Tarnowska, Janusz Menkiszak, Izabella Rzepka-Górska,Jan Lubiński – s. 47-56

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Jan Lubiński – s. 57

Comment
prof. Jan Lubiński, MD, PhD – s. 58

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Vitamin D deficiency in obesity and its relationship to insulin resistance and plasma leptin levels – preliminary study
Niedobory witaminy D u osób otyłych i ich związek z insulinoopornością oraz leptyną – doniesienie wstępne
Magdalena Walicka, Wojciech Bik, Ada Sawicka, Ewa Wolińska-Witort, Małgorzata Kalisz, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 59-63

Polysomnographic evaluation of sleep structure changes in patients with suspected OSA
Ocena polisomnograficzna zmian struktury snu u pacjentów z podejrzeniem zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu o charakterze bezdechu obturacyjnego
Monika Kuźmińska, Magdalena Walicka, Wojciech Kukwa, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 64-68


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.