Numer 1/2017


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  1/2017

CHOROBY METABOLICZNE I ZŁAMANIA KOŚCI/METABOLIC BONE DISEASES AND BONE FRACTURES


Numer poświęcony chorobom metabolicznym i złamaniom kości został przygotowany pod redakcją dr. hab. med. Marka Tałałaja, prof. CMKP z Kliniki Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Genetic factors, osteoporosis and bone fractures
Czynniki genetyczne, osteoporoza i złamania kości
Marek Tałałaj, Michał Wąsowski – s. 4-10
Sarcopenia and osteoporosis – cofactors of increased risk of falls and bone fractures
Sarkopenia i osteoporoza – czynniki zwiększonego ryzyka upadków i złamań kostnych
Agata Kusz-Rynkun, Iga Żarnowska – s. 11-15
Bone fractures in cancer patients
Złamania kości u pacjentów z chorobą nowotworową
Agata Bogołowska-Stieblich, Marek Tałałaj – s. 16-21
Bone fractures after stroke
Złamania kości u osób po udarze mózgu
Michał Wąsowski, Marek Tałałaj – s. 22-26
Diabetes mellitus, osteoporosis and bone fractures
Cukrzyca, osteoporoza i złamania kości
Marta Toboła, Magdalena Osińska, Ada Sawicka – s. 27-30
Witaminy D i K a złamania kości
Vitamins D and K and bone fractures
Agnieszka Jasik, Marek Tałałaj – s. 31-36
Bisphosphonates and denosumab – the efficacy in the fracture prevention
Bisfosfoniany i denosumab – skuteczność w zapobieganiu złamaniom
Michał Wąsowski, Magdalena Proniewska-Sadowska, Urszula Budzińska – s. 37-42
Osteonecrosis of the jaw and atypical femoral fractures as complications of antiresorptive therapy
Martwica żuchwy i atypowe złamania kości udowej jako powikłania terapii antyresorpcyjnej
Michał Wąsowski, Marek Tałałaj – s. 43-48

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

A case of an (a)typical course of thyrotoxic storm
Przypadek (a)typowego przełomu tarczycowego
Agnieszka Jasik, Piotr Sawicki, Michał Wąsowski, Marek Tałałaj – s. 49-51

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP – s. 52-53
Comment
Associate Professor Marek Tałałaj, MD, PhD – s. 54


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.