Numer 2/2006


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   2/2006


Wykorzystanie narządów od dawców zakażonych wirusami zapalenia wątroby typu B lub C do celów transplantacji
Using hepatitis B and hepatitis C – positive donors organs for solid organ transplantation
Magdalena Durlik

Przeszczepienie wątroby u dzieci – wnioski z 14 lat doświadczeń w jednym ośrodku
Liver transplantation in children – results of 14 years experience in a single center
Piotr Kaliciński, Andrzej Kamiński, Joanna Teisseyre, Joanna Pawłowska, Tomasz Drewniak, Marek Szymczak, Hor Ismail, Paweł Nachulewicz, Małgorzata Markiewicz, Krzysztof Bogucki, Andrzej Byszewski, Małgorzata Manowska, Przemysław Kluge, Marek Krawczyk

Zastosowanie systemu FPSA – Prometheus w leczeniu chorych z niewydolnością wątroby
Application of FPSA – Prometheus System in the treatment of the patients with liver insufficiency
Marek Krawczyk, Anna Skwarek, Mariusz Grodzicki

Wpływ długotrwałego podawania L-argininy na przebieg zawału serca z uniesieniem odcinka ST
Rozprawa habilitacyjna

Bronisław Bednarz