Numer 2-3/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   2-3/2007


Wprowadzenie
Introduction
Andrzej Budaj – s. 3

Nagły zgon sercowy
Sudden cardiac death
Aleksander Górecki – s. 48-52

Ostre zespoły wieńcowe
Acute coronary syndromes
Bronisław Bednarz – s. 53-57

Wstrząs kardiogenny
Cardiogenic shock
Bronisław Bednarz – s. 58-61

Zaburzenia rytmu serca
Cardiac arrhythmias
Aleksandra Czepiel – s. 62-67

Zaburzenia przewodzenia
Conduction disturbances
Ewa Makowska – s. 68-73

Zatorowość płucna
Pulmonary embolism
Krzysztof Smarż – s. 74-79

Tętniak rozwarstwiający aorty
Aortic dissecting aneurysm
Beata Kłosiewicz-Wąsek – s. 80-82

Tamponada serca
Cardiac tamponade
Ewa Pilichowska-Paszkiet – s. 83-86

Nagłe zatrzymanie krążenia – aktualne wytyczne postępowania resuscytacyjnego
Sudden cardiac arrest – current guidelines on resuscitation
Aleksander Górecki – s. 87-97

Wspomnienie o profesorze Witoldzie Orłowskim
Memory of prof Witold Orłowski
Ryszard Brzozowski – s. 99-104