Numer 3/2006


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   3/2006


Udar mózgu jako choroba uwarunkowana genetycznie
Stroke – the hereditary disease
Witold Palasik

Postępowanie w przebiegu zaburzeń psychicznych w padaczce
Treatment of psychiatric comorbidity in epilepsy
Ałbena Grabowska-Grzyb

Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w ocenie zaburzeń pamięci u chorych z padaczką
Use of functional magnetic resonance in evaluation of memory impairment in patients with epilepsy
Joanna Jędrzejczak

Znaczenie rezonansu magnetycznego w diagnostyce epileptogennych uszkodzeń mózgu
Usefulness of MRI in topographical diagnosis of epileptogenic brain lesions
Cezary Siemianowski

Stany nagłe w zespołach parkinsonowskich
Parkinsonism emergencies
Urszula Fiszer

Zanik wieloukładowy
Multiple system atrophy
Małgorzata Michałowska

Objawy neurologiczne guzów mózgu
Neurological symptoms of brain tumours
Ewa Nagańska

Objawy neurologiczne w porfiriach
Neurological symptoms of porphyrias
Marta Piaścik-Gromada