Numer 4/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   4/2007


Interpretacja wyników badań hematologicznych w praktyce lekarza rodzinnego
An interpretation of results of haematological tests in general practice
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 112-118

Badanie moczu z oceną wydolności nerek – niedoceniany element diagnostyki w praktyce lekarza rodzinnego
Urine analysis with assessment of renal efficiency – an underestimated component of diagnostics in general practice
Marek Tałałaj, Marzanna Paczyńska – s. 119-124

Badanie spirometryczne w praktyce lekarza rodzinnego
Spirometry in general practice
Agnieszka Jasik, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 125-129

Zaburzenia gospodarki węglowodanowej – interpretacja badań laboratoryjnych w praktyce lekarza rodzinnego
Laboratory tests in diabetes and impaired glycemic states in general practice
Magdalena Walicka, Maria Łazicka-Frelek, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 130-134

Interpretacja zaburzeń gospodarki lipidowej w praktyce lekarza rodzinnego
Interpretation of lipid disorders in general practice
Teresa Zaręba-Szczegot, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 135-138

Interpretacja badań tyreologicznych w praktyce lekarza rodzinnego
Interpretation of the thyroid tests in general practice
Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 139-143

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa w praktyce lekarza rodzinnego
Exercise stress testing in general practice
Teresa Zaręba-Szczegot, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 144-147

Interpretacja badań biochemicznych w kardiologii w praktyce lekarza rodzinnego
Cardiac markers in general practice
Piotr Orzechowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 148-151

Interpretacja wyników testów wykrywających zakażenie Helicobacter pylori i badań hepatologicznych w praktyce lekarza rodzinnego
An interpretation of results of Helicobacter pylori infection tests and liver biochemistry in general practice
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 152-156