Numer 5/2006


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   5/2006


Ropnie i przetoki odbytu – aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Perianal absceses and fistulas in ano – current diagnostic and therapeutic approach
Małgorzata Kołodziejczak, Bartosz Kowalski

Zwężenie odbytu
Anal stricture
Tomasz Kościński, Marta Sękowska

Przetoki odbytniczo-pochwowe
Rectovaginal fistulas
Tomasz Kościński, Marta Sękowska

Szczelina odbytu
Anal fissure
Krzysztof Bielecki

Uporczywy świąd odbytu
Intractable pruritus ani
Krzysztof Bielecki

Co nowego w chorobie hemoroidalnej
New information on hemorrhoidal disease
Marek Szczepkowski

Nowoczesna diagnostyka i możliwości leczenia nietrzymania stolca
Modern diagnostics and treatment option of fecal incontinence
Roman M. Herman, Piotr Wałęga, Jacek Sobocki, Marcin Nowak, Tomasz Cegielny

Zespół samotnego wrzodu odbytnicy
Solitary rectal ulcer syndrome
Roman M. Herman, Jakub Kenig

Dobra stomia
Good stoma
Marek Szczepkowski

Postępowanie przeciwbólowe po operacjach proktologicznych
Postoperative analgesia in proctologic procedures
Iwona Gruber

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych

***

Materiały dydaktyczne CMKP wraz ze spisem treści
CMKP didactic materials with contents