Numer 5/2012


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 5/2012


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Stentowanie zwężeń tętnic szyjnych – 15 lat doświadczeń ośrodka lubelskiego
Carotid artery stenting – 15 years of single centre experience
Tomasz Jargiełło, Michał Sojka, Andrzej Wolski, Joanna Wojczal, Witold Żywicki, Piotr Luchowski, Radosław Krupiński, Anna Drelich-Zbroja, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 393-401

Wewnątrznaczyniowe leczenie zewnątrzczaszkowych tętniaków tętnicy szyjnej wewnętrznej
Endovascular Treatment of Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysms
Michał Przyszlak, Tomasz Jargiełło, Maciej Szajner, Małgorzata Szczebo-Trojanowska – s. 402-405

Implantacja stentgraftów u chorych z zagiętymi szyjami tętniaków aorty brzusznej – planowanie zabiegów, wyniki i powikłania
Stentgraft implantations in patients with angulated neck of AAA – procedure planning, outcomes and complications
Tomasz Jargiełło, Michał Sojka, Andrzej Wolski, Radosław Krupiński, Michał Przyszlak, Paweł Poluha, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 406-412

Znaczenie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce zacieków u chorych po implantacji stent-graftu
The value of ultrasound contrast agents in diagnosis endoleaks in patients after stent-graft implantation
Anna Drelich-Zbroja, Monika Miazga, Tomasz Jargiełło, Katarzyna Wojtal, Michał Sojka, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 413-418

Leczenie tętniaków trzewnych i nerkowych metodami wewnątrznaczyniowymi
Treatment of visceral and renal aneurysms with endovascular methods
Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wolski, Krzysztof Pyra, Magdalena Jarząbek, Anna Drelich-Zbroja, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 419-427

Leczenie wewnątrznaczyniowe zespołu stopy cukrzycowej
Endovascular treatment of diabetic foot syndrome
Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wolski, Michał Górnik, Klaudia Karska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska– s. 428-433

Przeznaczyniowe leczenie mikronaczyniaków mózgu przy zastosowaniu kleju cyjanoakrylowego
Endovascular treatment of the brain micro-AVM with cyanoacrylate
Maciej Szajner, Paweł Poluha, Michał Przyszlak, Dariusz Szczepanek, Bartłomiej Tyzo, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 434-441

Leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych przy użyciu spiral, bez dodatkowego sprzętu – doświadczenie jednego ośrodka
Intracranial aneurysms embolization with coils, without extra devices – the single – centre experience
Maciej Szajner, Krzysztof Pyra, Paweł Poluha, Dariusz Szczepanek, Michał Sojka, Magdalena Jarząbek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 442-445

Leczenie guzów przerzutowych w wątrobie za pomocą wewnątrznaczyniowej chemoembolizacji z użyciem mikrocząstek nasączonych cytostatykiem (DEM-TACE)
Transarterial chemoembolisation using drug-eluting microspheres (DEM-TACE) in patients suffering liver metastatic disease
Magdalena Jarząbek, Tomasz Jargiełło, Marzena Janczarek, Krzysztof Pyra, Andrzej Wolski, Anna Budzyńska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 446-450

Nowotworowe krwawienia po embolizacji tętnic oskrzelowych
Hemoptysis recurrence after successful embolization of bronchial arteries
Michał Przyszlak, Tomasz Jargiełło, Monika Miazga, Anna Drelich-Zbroja, Michał Górnik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 451-454

Leczenie żylaków powrózka nasiennego metodą wewnątrznaczyniową
Endovascular treatment of varicocele
Paweł Poluha, Tomasz Jargiełło, Maciej Szajner, Magdalena Jarząbek, Krzysztof Pyra, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 455-458

Naczyniakowłókniak młodzieńczy: znaczenie diagnostyki angiograficznej i przedoperacyjnej embolizacji w postępowaniu leczniczym
Juvenile angiofibroma: the role of diagnostic angiography and preoperative embolization in treatment
Anna Szymańska, Tomasz Jargiełło, Anna Drelich-Zbroja, Marcin Szymański, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 459-463

Leczenie zwężenia moczowodu za pomocą przezskórnej implantacji cewnika Double J
Management of ureteric stricture via a percutaneous Double J stent implantation
Katarzyna Wojtal, Anna Drelich-Zbroja, Monika Miazga, Krzysztof Bar, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 464-467

Komentarz do prac
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 468

Comment
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 469

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 471


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.