Numer 7-8/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   7-8/2007


Komentarz do prac
The comment on articles
Lech Konopka – s. 264-265

Prof. dr hab. med. Sławomir Pawelski – życiorys hematologa
Prof. Sławomir Pawelski MD, PhD – the biography of hematologist
Lech Konopka – s. 266-267

Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004-2006
Epidemiology of acute leukemia in adults in Poland in 2004-2006
Ilona Seferyńska, Ewa Orłowska, Anna Ejduk, Stanisław Maj, Jerzy Hołowiecki, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Tadeusz Robak, Kazimierz Sułek, Monika Paluszewska, Wiesław W. Jędrzejczak, Aleksander Skotnicki, Kazimierz Kuliczkowski, Anna Dmoszyńska, Andrzej Hellmann, Janusz Kłoczko, Lech Konopka, Mieczysław Komarnicki, Barbara Zdziarska, Maria Nowakowska-Domagała, Andrzej Zduńczyk, Andrzej Lange, Grażyna Gadomska, Jolanta Starzak-Gwóźdź, Małgorzata Całbecka, Krystyna Zawilska, Krzysztof Warzocha – s. 268-275

Znaczenie prognostyczne kompleksowej diagnostyki genetycznej u chorych na ostre białaczki szpikowe
Prognostic significance of complex genetic diagnostics in patients with acute myeloid leukemia
Anna Ejduk, Mirosław Majewski, Ilona Seferyńska, Grażyna Pałynyczko, Barbara Pieńkowska-Grela, Krzysztof Warzocha – s. 276-281

Częstość krzyżowej rearanżacji genów kodujących receptor T-komórkowy u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną B-komórkową
The frequency of cross-lineage T-cell receptor gene rearrangements in B-cell acute lymphoblastic leukemia
Hanna Makuch-Łasica, Grażyna Nowak, Mirosław Majewski, Krzysztof Warzocha – s. 282-286

Monitorowanie ilości mRNA BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych przeszczepieniem allogenicznych macierzystych komórek krwiotwórczych
Monitoring of BCR-ABL mRNA in patients with chronic myeloid leukemia treated with allogeneic hemetopoietic stem cell transplantation
Iwona Solarska, Barbara Nasiłowska-Adamska, Jan Maciej Zaucha, Piotr Rzepecki, Małgorzata Całbecka, Karzimierz Sułek, Andrzej Hellmann, Bożena Mariańska, Mirosław Majewski, Krzysztof Warzocha – s. 287-293

Niepowodzenie dwukrotnej transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych u chorej na ostrą białaczkę szpikową z t(3;3)(q21;q26) – opis przypadku
Fatal outcome of patients with acute myeloid leukemia with t(3;3)(q21;q26) treated with double allogeneic hematopoietic stem cell transpalntations – case report
Anna Ejduk, Barbara Nasiłowska-Adamska, Ilona Seferyńska, Kazimierz Hałaburda, Andrzej Szczepiński, Agnieszka Tomaszewska, Barbara Pieńkowska-Grela, Bożena Mariańska, Krzysztof Warzocha – s. 294-297

Skuteczność poszukiwania przez Ośrodek Instytutu Hematologii i Transfuzjologii niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych w krajowych i zagranicznych rejestrach w latach 2001-2006 dla pacjentów z ostrymi i przewlekłymi białaczkami
Efficacy of bone marrow donor searches performed by Institute of Haematology and Blood Transfusion in domestic and foreign registries in 2001-2006 for the patients with acute and chronic leukemia
Jacek Nowak, Elżbieta Graczyk-Pol, Renata Mika-Witkowska, Małgorzata Zajko, Marta Rogatko-Koroś, Jadwiga Sak-Budzisz – s. 298-303

Wpływ inhibitora kinaz Scr, SU6656, na komórki linii megakarioblastycznej Meg-01 (pbsz Ph+)
Influence of Src kinases inhibitor, SU6656, on megakaryoblasic cell line Meg-01 (CML Ph+)
Joanna Kamińska, Edyta Klimczak-Jajor, Urszula Bany-Łaszewicz, Janusz Skierski, Ewa Zdebska, Jerzy Kościelak– s. 304-308

Znaczenie CD38 i ZAP-70 jako czynników rokowniczych w przewlekłej białaczce limfocytowej B (PBL-B)
CD38 and ZAP-70 as prognostic faktors in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
Joanna Kopeć-Szlęzak, Urszula Podstawka, Anna Sikorska, Agnieszka Gajewska, Lech Konopka – s. 309-314

Wykrywanie choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej dorosłych metodą cytometrii przepływowej tzw. „pustych pól”
Detection of minimal residual disease in adult acute lymphoblastic leukemia by flow cytometry method so-called „empty spaces”
Jolanta Woźniak, Agnieszka Krzywdzińska, Anna Ejduk, Grażyna Pałynyczko – s. 315-321

Wpływ skleroterapii żylaków przełyku przy użyciu 3% polidokanolu na przebieg zaburzeń wymiany gazowej w płucach u chorych z marskością wątroby
The effect of esophageal varices sclerotherapy with 3% polidocanol on gas exchange disorders in the lungs of liver cirrhosis patients
Krzysztof Rusiniak, Andrzej B. Szczepanik, Jerzy Ratajczak, Bożena Andruszkiewicz, Andrzej Misiak, Alfred J. Meissner – s. 322-327

Ocena skuteczności synowektomii izotopowej w nawracających samoistnych wylewach do stawu kolanowego u chorych na hemofilię
Effectiveness of isotopic synovectomy in hemophilia patients with reccurrent spontaneous hemorrhage to knee joints
Sławomir Wisławski, Andrzej B. Szczepanik, Radosław Bilski, Stanisław Ancyparowicz, Alfred J. Meissner, Jacek Proniewski – s. 328-332

Znaczenie mutacji genu FLT3 u chorych na ostre białaczki – praca poglądowa
The role of FLT3 gene mutations in acute leukemia – review
Barbara Nasiłowska-Adamska, Izabela Malinowska – s. 333-337