Numer 9/2008


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   09/2008


Epidemiologia chorób układu oddechowego u dzieci
Epidemiology of respiratory diseases in children
Tadeusz M. Zielonka – s. 551-558

Badania czynnościowe układu oddechowego u dzieci
Lung function tests in children
Piotr Gutkowski – s. 559-564

Zastosowanie bronchofiberoskopii u dzieci
Application of bronchofiberoscopy in children
Michał Pirożyński – s. 565-568

Epidemiologia gruźlicy u dzieci i niektóre problemy diagnostyki mikrobiologicznej
Epidemiology of tuberculosis in children and some problems of microbiological confirmation
Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska – s. 569-577

Trudności diagnozowania gruźlicy dziecięcej
Difficulties in Diagnostics of Tuberculosis in Children
Jerzy Ziołkowski, Marta Krawiec, Marek Kulus, Teresa Bielecka – s. 578-581

Atypowe bakteryjne zapalenia płuc u dzieci
Atypical bacterial pneumonias in children
Joanna Załęska-Ponganis, Teresa Jackowska – s. 582-588

Chlamydofilowe zapalenie płuc – opis przypadku
Chlamydophila pneumoniae caused pneumonia – a case report
Joanna Anyszka, Elżbieta Matuszewska, Teresa Jackowska – s. 589-592

Czy można zapobiegać inwazyjnej chorobie pneumokokowej?
Is it possible to prevent invasive pneumococcal illness?
Teresa Jackowska, Joanna Anyszka – s. 593-596

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu mukowiscydozy
Progress in diagnosis and treatment of cystic fibrosis
Dorota Sands – s. 597-600

Przeszczepy płuc u chorych na mukowiscydozę
Lung Transplantation in Children with Cystic Fibrosis
Hanna Dmeńska – s. 601-605

Prewencja chorób alergicznych u dzieci
Prevention of allergy in children
Wojciech Feleszko – s. 606-610

Zaostrzenia w astmie oskrzelowej u małych dzieci
Asthma exacerbations in young children
Juliusz Bokiej – s. 611-614

Bezdechy u dzieci: zjawisko niepokojące
Apneas in children: stressful event
Jacek Grygalewicz, Hanna Mazurkiewicz – s. 615-617

Zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu (i hipowentylacji) u dzieci
Obstructive sleep apnea (and hypopnea) syndrome in children
Hanna Mazurkiewicz, Jacek Grygalewicz – s. 618-622

Komentarz do prac – s. 623-624

Comment – s. 625-626

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych – s. 627