Opłata za publikację

Publikacja prac w „Postępach Nauk Medycznych” jest płatna. Koszt publikacji pracy oryginalnej wynosi 500 zł brutto, a prac poglądowych i opisów przypadku – 600 zł brutto.