Prenumerata


Prenumerata   „P o s t ę p ó w   N a u k   M e d y c z n y c h”   obejmuje 4 kolejne numery.

Cena prenumeraty w roku 2020 wynosi: 

190,00 zł – wersja drukowana, 

100,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) .

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp .z o .o . mBank 77 1140 2004 0000 3102 7852 4146

Księgowość
Urszula Wyrzykowska: +48 534 511 522

Redakcja
Agnieszka Gortat: +48 602 287 179
Kinga Kosiba: +48 500 014 623
Monika Bronowicz: +48 729 399 558

Zamówienia można zgłaszać za pośrednictwem formularza prenumerata.borgis.pl