Punktacja


„P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h”   są indeksowane w:

– Polskiej Bibliografii Lekarskiej (GBL),

– Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

– Google Scholar.

Czasopismo posiada 5 punktów w skali Ministerstwa Edukacji i Nauki,