Rana po cięciu cesarskim – jak zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego gojenia?

Katarzyna Mosoń
I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Romuald Dębski, prof. nadzw. w CMKP

Wstęp: W ostatnich latach obserwuje się wzrost odsetka wykonywanych cięć cesarskich-w 2014 roku wyniósł on w Polsce ponad 40%. Wraz z rosnącą liczbą porodów operacyjnych wzrasta także ilość powikłań, związanych głównie z zaburzeniami procesu gojenia miejsca operowanego, najczęściej na skutek jego zakażenia (ZMO). Problem nieprawidłowego gojenia dotyczy głównie pacjentek obciążonych chorobami takimi jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Mimo stosowania zasad aseptyki i antyseptyki, profilaktycznej antybiotykoterapii okołooperacyjnej, ryzyko ZMO po cięciu cesarskim może dochodzić do 11%. Biorąc pod uwagę niekorzystny efekt zdrowotny u pacjentek jak i koszty leczenia powikłań, na całym świecie prowadzone są badania dotyczące opracowania nowatorskich metod które prowadziłyby do zmniejszenia liczby zakażeń. W praktyce klinicznej coraz częściej – głównie w dziedzinie chirurgii, kardiochirurgii, ortopedii – we wczesnym okresie pooperacyjnym jako alternatywa zwykłego suchego opatrunku, stosowana jest profilaktycznie miejscowa terapia podciśnieniowa. W ciągu ostatnich kliku lat w piśmiennictwie pojawiły się doniesienia na temat skuteczności takiego postępowania w profilaktyce ZMO i rozejścia się rany, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka. Udowodniono że stosowanie miejscowej terapii podciśnieniowej usprawnia ewakuację wysięku, zapobiega formowaniu się obrzęku, krwiaków, stymuluje tworzenie ziarniny.
Cel: przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego zastosowania opatrunków podciśnieniowych w profilaktyce powikłań pooperacyjnych po cięciu cesarskim.
Materiał i metody: Omówiono aktualne zalecenia postepowania z raną po cięciu cesarskim z uwzględnieniem nowoczesnych metod takich jak miejscowe stosowanie ujemnego ciśnienia. Wykonano systematyczny przegląd bazy PubMed stosując słowa kluczowe „negative pressure” i/lub „NPWT” ,”cesarean section”.
Wyniki: Przeszukano baze PubMed, używając wyżej wymienionych słów kluczowych, uzyskując 86 artykułów. Po przejrzeniu tytułów, przeczytano 26 abstraktów z czego poniższe opracowanie oparto na 11 z nich.
Wnioski: Terapia podciśnieniowa stosowana jak dotąd głównie w przypadku ran o zaburzonym przebiegu gojenia może mieć również korzystny wpływ w profilaktyce powikłań po cięciu cesarskim u pacjentek z czynnikami ryzyka.