Reviewers


Professor Michał Pirożyński

Professor Wiesław Tarnowski

Professor Ewa Marcinowska-Suchowierska

Professor Wojciech Zgliczyński

Professor Stanisław Pomianowski

Professor Teresa Jackowska

Associate Professor Wojciech Pypno, MD, PhD

Professor Witold Bartnik

Professor Ewa Matysiak

Professor Jerzy Kowalczyk

Professor Sławomira Kyrcz-Krzemień

Monika Suchowierska-Stephany, PhD

Jacek Moskalewicz, PhD

Professor Jacek Grygalewicz

Associate Professor Ireneusz Kozicki, MD, PhD

Associate Professor Bolesław Kalicki, MD, PhD

Professor Mirosław Wielgoś

Professor Ewa Lech-Marańda

Professor Grzegorz Jakiel

Professor Krzysztof Preis

Associate Professor Jadwiga Fabijańska-Mitek

Professor Elżbieta Wasilewska-Dziubińska

Professor Magdalena Durlik

Associate Professor Tomasz Jaxa-Chamiec

Piotr Kryst, MD, PhD

Associate Professor Małgorzata Kołodziejczak, MD, PhD

Professor Marek Szczepkowski

Professor Tadeusz Pieńkowski

Professor Michał Matysiak

Associate Professor Paweł Łaguna, MD, PhD

Professor Wojciech Młynarski

Associate Professor Piotr Tyszko, MD, PhD