Suplementy


P o s t ę p y   N a u k    M e d y c  z ny c h   S u p l e m e n t   1/2014


WYKŁADY Z UROLOGII

Wstęp
Wojciech Pypno – s. 4

Zarys anatomii układu moczowo-płciowego
Marcin Rudziński – s. 5-8

Diagnostyka obrazowa w urologii
Marcin Rudziński – s. 9-11

Kolka nerkowa
Grzegorz Gacki – s. 12-13

Krwiomocz
Marcin Rudziński – s. 14

Zakażenia dróg moczowych
Wojciech Pypno – s. 15-18

Dysfunkcja neurogenna pęcherza moczowego
Maciej Zbrzeźniak – s. 19-21

Nietrzymanie moczu u kobiet
Maciej Zbrzeźniak – s. 22-26

Torbielowatość nerek
Robert Dobosz, Wojciech Pypno – s. 27-28

Kamica moczowa
Tomasz Bużański – s. 29-32

Łagodny rozrost gruczołu krokowego
Krzysztof Pastewka – s. 33-42

Problemy starzejącego się mężczyzny
Krzysztof Pastewka – s. 43-45

Urazy układu moczowego
Tomasz Bużański – s. 46-50

Ostre schorzenia moszny
Robert Dobosz – s. 51-53

Guzy nerek
Wojciech Pypno – s. 54-55

Rak pęcherza moczowego
Wojciech Pypno – s. 56-58

Rak stercza – choroba „filozoficzna”
Krzysztof Pastewka – s. 59-61

Rak prącia
Maciej Zbrzeźniak – s. 62-63

Rak jądra
Wojciech Pypno – s. 64-65

Wybrane zagadnienia z urologii dziecięcej
Wojciech Pypno – s. 66-70

 


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   S u p l e m e n t   2/2013


Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące cholestatycznych chorób wątroby – adaptacja wytycznych europejskich
Hepatology Group of Polish Society of Gastroenterology recommendations for of cholestatic liver diseases – adaptation of European guidelines
Andrzej Habior, Marek Hartleb, Piotr Milkiewicz, Krzysztof Gutkowski, Halina Cichoż-Lach, Tomasz Mach, Irena Ciećko-Michalska, Małgorzata Ferenc, Tomasz Bobiński, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Andrzej Prystupa, Włodzimierz Zych, Ewa Wunsch, Michał Wasilewicz i pozostali członkowie Sekcji Hepatologicznej PTG-E – s. 5-34


P o s t ę p y   N a u k    M e d y c z n y c h   S u p l e m e n t   1/2013


 

Analiza morfologiczna i czynniki predykcyjne występowania polipów ząbkowanych jelita grubego u uczestników Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego w latach 2000-2004
Rozprawa na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych

Morphological analysis and predilection factors of colonic serrated polyps in participants of colon cancer screening programme in years 2000-2004
Andrzej Mróz – s. 1-68


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   S u p l e m e n t   1/2012


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

12-letnie doświadczenie w resekcji głowy trzustki z oszczędzaniem dwunastnicy i trzustki (modyfikacja Buchler-Farkasa) w chirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki u 180 chorych
12-year experience with duodenum and organ-preserving pancreatic head resection (Büchler-Farkas modification) in the surgical treatment of 180 patients with chronic pancreatitis
Gyula Farkas, Laszlo Leindler, Gyula Farkas Jr. – s. 4-10

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Postępy w chirurgii przewodu pokarmowego
Advance in Abdominal Surgery
Krzysztof Bielecki, Maciej Ledóchowski – s. 11-19

Co nowego w chirurgii małoinwazyjnej w roku 2010
What’s new in minimally invasive surgery in 2010
Aleksander Grous, Naser Dib, Wiesław Tarnowski – s. 20-24

Chirurgia bariatryczna w 2011 roku – spojrzenie na operacje rewizyjne w chirurgii bariatrycznej
Bariatric surgery in 2011 – our view of the revision bariatric surgery
Krzysztof Paśnik, Andrzej Kwiatkowski – s. 25-27

Co nowego w chirurgii onkologicznej
What’s new in surgical oncology
Wojciech Piotr Polkowski – s. 28-36

Postępy w leczeniu tętniaków aorty brzusznej
Progress in the treatment of abdominal aortic aneurysms
Jacek Szmidt, Tomasz Jakimowicz – s. 37-43

Postępy w kardiochirurgii
Advances in Cardiac Surgery
Krzysztof Wróbel, Andrzej Biederman – s. 44-48

Postępy w neurochirurgii
Advances in Neurosurgery
Andrzej Radek, Maciej Radek – s. 49-52

Postępy w chirurgii endokrynologicznej
Advances in endocrine surgery
Krzysztof Kuzdak, Maciej Białas – s. 53-62

Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna w 2011 roku
Plastic and reconstructive surgery in 2011
Józef Jethon, Tomasz Dębski – s. 63-68

Zagrożenia żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i jej zapobieganie
Risk and prevention of venous thromboembolic disease
Maciej Szczepański, Wiesław Tarnowski – s. 69-78


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   S u p l e m e n t    2/2012


Ablacja arytmii komorowej u chorych bez organicznej choroby serca
Rozprawa habilitacyjna

Catheter ablation of ventricular arrhythmias in patients without organic heart disease
Dr n. med. Sebastian Stec – s. 1-56


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z ny c h   S u p l e m e n t   3/2012


 

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Trzecie autologiczne przeszczepienie hematopoetycznych komórek krwiotwórczych jako konsolidacja remisji u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym – analiza jednoośrodkowa
Third autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) as a remission consolidation in multiple myeloma – single centre experience
Iwona Grygoruk, Grzegorz Helbig, Anna Kopińska, Katarzyna Wiśniewska-Piąty, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 5-8

Plerixafor – wyniki mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych oraz ich autotransplantacji u pacjentów z chłoniakami i szpiczakiem plazmocytowym – doświadczenia własne
Plerixafor – the results of mobilization regimen of hematopoietic stem cells and their autologous transplantation in lymphoma and myeloma patients – single center experience
Patrycja Zielińska, Anna Koclęga, Robert Liwoch, Monika Dzierżak-Mietła, Mirosław Markiewicz, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 9-14

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Rola komórek układu odpornościowego w mikrośrodowisku nowotworów
The immune system cells in cancer microenvironment
Joanna Kopeć-Szlęzak – s. 15-21

Stwardnienie rozsiane – teraźniejszość i przyszłość – sukcesy i porażki
Multiple sclerosis – the present and the future – successes and failures
Dorota Uchman, Jan Kochanowski, Bogusława Baranowska – s. 22-26

Współczesne poglądy na powstawanie i leczenie żylnych owrzodzeń podudzi
The current views on the formation and treatment of venous leg ulcers
Piotr Słowiński, Tomasz Krosny, Witold Raciborski, Walerian Staszkiewicz – s. 27-34

Możliwości oceny zaburzeń ukrwienia u pacjentów z przewlekłym miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych
Ability to assess perfusion abnormalities in patients with peripheral arterial disease
Tomasz Krosny, Witold Raciborski, Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz – s. 35-40

Estrogeny w etiopatogenezie skoliozy idiopatycznej
Estrogens in etiopathogenesis of idiopathic scoliosis
Błażej Rusin,Tomasz Kotwicki, Aleksandra Głodek, Małgorzata Kotwicka – s. 41-46

Komentarz do prac
Dr hab. med. Wojciech Bik – s. 47-48

Comment
Wojciech Bik, MD, PhD – s. 49-50


P o s t ę p y   N a u k    M e d y c z n y c h   S u p l  e m e n t   01/2011


Prof. dr hab. Zygmunt Wincenty Górka – życiorys
A. Paweł Lampe – s. 4

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Leczenie chirurgiczne torbieli trzustki – doświadczenia własne
Surgical treatment of pancreatic cysts – own experience
Beata Jabłońska, Bartosz Dudzicz, Agnieszka Burkacka, Tomasz Cywiński, Katarzyna Stolorz, Andrzej Lekstan, Adam Lewiński, Daria Dranka-Bojarowska, Marek Olakowski, Paweł Lampe – s. 5-10

Resekcja gruczolakoraka przełyku i wpustu techniką przezrozworową z użyciem toru wizyjnego laparoskopu
Video-assisted transhiatal esophagectomy in the treatment of esophageal and cardia adenocarcinomas
Adam Lewiński, Daria Juraszek, Aleksandra Hładoń, Andrzej Lekstan, Marek Olakowski, Paweł Lampe – s. 11-15

 

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Chirurgiczne leczenie raka dróg żółciowych
Surgical treatment of cholangiocarcinoma
Paweł Lampe, Beata Jabłońska – s. 16-22

Krótka historia sztucznego przełyku
A brief history of the artificial oesophagus
Paweł Lampe, Beata Jabłońska – s. 23-28

Od Halsteda do leczenia oszczędzającego, czyli krótka historia chirurgii raka gruczołu piersiowego
From Halsted to breast conservative treatment or a brief history of breast cancer surgery
Beata Jabłońska, Jerzy Brańka, Paweł Lampe – s. 29-32

Zaparcia – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie
Constipation – etiopathogenesis, diagnosis and treatment
Beata Jabłońska, Dymitr Żaworonkow, Mieczysława Lesiecka, Viktor Filippovich Agafonnikov, Pavel Miroslavovich Pinkolsky, Paweł Lampe – s. 33-38

Przeszłość i przyszłość chirurgii minimalnie inwazyjnej
Past and Future of Minimally Invasive Surgery
Marek Rudnicki – s. 39-44

Różne metody rekonstrukcji układu pokarmowego po pankreatoduodenektomii – czy jest optymalna metoda?
Different methods of the gastrointestinal tract reconstruction after pancreaticoduodenectomy – is this procedure optimal?
Sławomir Mrowiec, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Musialski, Paweł Lampe – s. 45-50

Zespolenie trzustkowo-jelitowe po pankreatoduodenektomii. Przegląd technik z uwzględnieniem własnej metody zespolenia
The pancreatojejunostomy after pancreatoduodenectomy. The review of techniques including our own method of the anastomosis
Katarzyna Kuśnierz, Sławomir Mrowiec, Paweł Lampe – s. 51-56


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n yc  h   S u p l e m e n t   02/2011


PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Białka ostrej fazy we współczesnej diagnostyce medycznej**
Application of acute phase proteins in modern medical diagnostics
Izabela Korczowska, Paweł Hrycaj, Jan K. Łącki – s. 3-10

Leczenie biologiczne w reumatologii**
Treatment with biologics in rheumatology
Jacek Szechiński – s. 11-14

Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe**
Dermatomyositis and polymyositis
Hanna Chwalińska-Sadowska, Paweł Mielnik – s. 15-22

Leczenie chorych z objawami napadów dny moczanowej lub dny rzekomej**
Treatment of the patients with acute attacks of gout or pseudogout
Irena Zimmermann-Górska – s. 23-26

Przegląd ocen metod leczenia zachowawczego choroby zwyrodnieniowej stawów**
Assessments of the non-surgical managements of osteoarthritis – a review
Leszek Szczepański – s. 27-33

Niesteroidowe leki przeciwzapalne – wciąż jeszcze nie zamknięty rozdział farmakologii**
Non-steroid anti-inflammatory drugs – the chapter of pharmacology that is not closed yet
Jacek Pazdur – s. 34-38

Gorączka reumatyczna – wczoraj i dziś**
Rheumatic fever: yesterday and today
Lidia Rutkowska-Sak, Izabela Szczygielska, Elżbieta Hernik, Ewa Jednacz – s. 39-43

Znaczenie kapilaroskopii we współczesnej diagnostyce zaburzeń mikrokrążenia w chorobach reumatycznych**
Significance of nailfold capillaroscopy in contemporary diagnosis of microvascular abnormalities in rheumatic diseases
Anna Kuryliszyn-Moskal – s. 44-49

Nerki w chorobach autoimmunologicznych**
The kidney in autoimmune diseases
Zbigniew Zdrojewski – s. 50-60

Posłowie
Anna Kotulska – s. 61-66

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   S u p l e m e n t   03/2011


PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Częstość występowania i świadomość nadciśnienia tętniczego w Polsce i na świecie
Prevalence and awareness of arterial hypertension in Poland and in the world
Tomasz Zdrojewski – s. 4-10

Nefrologia XXI wieku – czy w dalszym ciągu jest kołem zamachowym rozwoju medycyny?**
Nephrology in the XXI-st century – is it continually the fly-wheel of medicine?
Franciszek Kokot, Lidia Hyla-Klekot – s. 11-17

Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego
Genetics aspects of arterial hypertension
Andrzej Ciechanowicz, Stanisław Czekalski – s. 18-30

Programowanie płodowe – udział w patogenezie nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych
Fetal programming – its role in the pathogenesis of arterial hypertension in adults
Grzegorz Piecha, Andrzej Więcek – s. 31-35

Znaczenie układu odpornościowego w nadciśnieniu tętniczym
Role of immune system in arterial hypertension
Tomasz J. Guzik – s. 36-45

Kwas moczowy w chorobach sercowo-naczyniowych – co nowego?
Uric acid in cardiovascular diseases – what’s new?
Anna Posadzy-Małaczyńska, Andrzej Tykarski – s. 46-50

Centralne ciśnienie tętnicze – nowe narzędzie badawcze
Central blood pressure – a new scientific tool
Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz – s. 51-57

Aliskiren po czterech latach wprowadzenia na rynek farmaceutyczny
Aliskiren in four years after introduce on pharmaceutical market
Jerzy Głuszek – s. 58-62

Migotanie przedsionków a nadciśnienie tętnicze
The link between atrial fibrillation and hypertension
Emilia Świetlik, Piotr Pruszczyk – s. 63-67

Bezdech senny – nowe aspekty diagnostyczne i terapeutyczne
Novel approaches to diagnosis and treatment of sleep apnea
Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz – s. 68-73

Pheochromocytoma – od prostych badań diagnostycznych do badań molekularnych i wieloośrodkowych rejestrów
Pheochromocytoma – from simple diagnostics tests to molecular biology and multicenters registries
Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Mariola Pęczkowska, Aleksander Prejbisz – s. 74-78

Komentarz do prac
Włodzimierz Januszewicz – s. 79-80

Comments
Włodzimierz Januszewicz – s. 81-82