No 4/2019


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  4/2019


ORIGINAL PAPER/PRACA ORYGINALNA

Characteristic of COVID-19 pediatric patients: evidence from systematic review
Lukasz Szarpak, Ishag Adam, Tomasz Dzieciatkowski, Klaudiusz Nadolny, Milosz Jaguszewski, Krzysztof Jerzy Filipiak, Jerzy Robert Ladny, Jacek Smereka – s. 128-130

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

The influence of base resin of removable dentures on the planktonic growth of individual representatives of oral microflora
Svyatoslav Rozhko, Roman Kutsyk – s. 131-135
Analiza ilościowa zmian na rynku farmaceutycznym
Quantitative analysis of changes in the pharmaceutical market
Katarzyna Pogorzelczyk, Marta Gallas, Marlena Robakowska, Malgorzata Wojnarowska, Przemysław Zuratynski, Daniel Slezak, Sylwia Jaltuszewska – s. 136-143
Pacjent nadużywający amfetaminy oraz jej pochodnych w aspekcie medycyny ratunkowej – ocena diagnostyki różnicowej oraz sposobu leczenia
Patient abusing amphetamine and its derivatives in terms of emergency medicine – assessment of differential diagnosis and treatment
Przemyslaw Zuratynski, Dawid Pietrzak, Sylwia Jaltuszewska, Kamil Krzyzanowski, Rafal Szczepanski, Marlena Robakowska, Daniel Slezak – s. 144-154
Państwowy System Ratownictwa Medycznego w Polsce State Medical Emergency System in Poland
Przemyslaw Zuratynski, Daniel Slezak, Kamil Krzyzanowski, Rafal Szczepanski, Sylwia Jaltuszewska – s. 155-164

LETTERS TO THE EDITOR/LISTY DO REDAKCJI

Rheumatic drugs as part of the treatment of patients with COVID-19
Katarzyna Wieczorek, Klaudia Kulak, Aleksander Krupski, Zuzanna Fajfer, Lukasz Szarpak – s. 165-166
COVID-19 and pregnancy
Dominika Dunder, Julia Nosko, Olga Grabowska, Lukasz Szarpak – s. 167-168
SARS-CoV-2 virus detection options: current state
Aleksander Krupski, Zuzanna Fajfer, Klaudia Kulak, Katarzyna Wieczorek, Lukasz Szarpak – s. 169-170