O czasopiśmie


„P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h” to interdyscyplinarny rocznik adresowany do lekarzy różnych specjalności. Czasopismo ma bogatą tradycję, istnieje bowiem na rynku od 1989 roku.

Rocznik ma 5 punktów w skali Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz jest indeksowane w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w „Postępach Nauk Medycznych” są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Artur Gadomski.

Proces redakcyjny w czasopiśmie przebiega zgodnie z wydawniczym kodeksem postępowania COPE Code of Conduct.

e – ISSN 1731-2469
p – ISSN 0860-6196


KSIĘGARNIA BORGIS