O czasopiśmie


„P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h” to miesięcznik adresowany do lekarzy różnych specjalności. Każdy numer dotyczy odrębnego zagadnienia i jest prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny. Czasopismo ma bogatą tradycję, istnieje bowiem na rynku od 1989 roku.

Miesięcznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt), jest indeksowany w Index Copernicus (93,67 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w „Postępach Nauk Medycznych” są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.

Redaktorem Naczelnym od początku istnienia czasopisma jest prof. dr hab. med. Ryszard Brzozowski z Kliniki Chorób Wewnętrznych CMKP w Warszawie. (Od 2015 r. obowiązuje nazwa Klinika Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości). Natomiast zastępcami Redaktora Naczelnego są prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki, wybitny chirurg i uznany autorytet w swojej dziedzinie, oraz prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Kliniki Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP w Warszawie.

W skład Rady Naukowej wchodzi 20 profesorów o uznanym autorytecie ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym członkowie PAN, reprezentujących dyscypliny kliniczne i nauki podstawowe. Dziewiętnastu członków Rady Naukowej reprezentuje ośrodki zagraniczne (Włochy, USA, Czechy, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Węgry, Litwa).

„Postępy Nauk Medycznych” ukazują się pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

logo-cmkp-pl