O czasopiśmie


„P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h” to interdyscyplinarny dwumiesięcznik adresowany do lekarzy różnych specjalności. Czasopismo ma bogatą tradycję, istnieje bowiem na rynku od 1989 roku.

Dwumiesięcznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt), jest indeksowany w Index Copernicus (98,44 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w „Postępach Nauk Medycznych” są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny. Funkcję Honorowego Redaktora Naczelnego pełni prof. dr. hab. med. Ryszard Brzozowski. Zastępcami Redaktora Naczelnego są natomiast dr hab. n. med. Łukasz Szarpak oraz dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.

W skład Rady Naukowej wchodzi 20 profesorów o uznanym autorytecie ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym członkowie PAN, reprezentujących dyscypliny kliniczne i nauki podstawowe. Dziewiętnastu członków Rady Naukowej reprezentuje ośrodki zagraniczne (Włochy, USA, Czechy, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Węgry, Litwa).

Proces redakcyjny w czasopiśmie przebiega zgodnie z wydawniczym kodeksem postępowania COPE Code of Conduct.


KSIĘGARNIA MEDYCZNA BORGIS

Wydawnictwo Medyczne Borgis prowadzi również księgarnię medyczną online, w której można zakupić pozycje różnych dziedzin medycyny.