W następnym wydaniu

Postępy Nauk Medycznych


Prace oryginalne

1. Blind intubation via iGEL laryngeal mask performed by novice physicians: A randomized, crossover, manikin trial

Andrzej Bielski, Marcin Madziala, Karol Bielski, Jacek Smereka, Klaudiusz Nadolny, Lukasz Szarpak

2. The impact of the use of a footrest on the quality of chest compressions. A prospective, randomized, cross-sectional study

Jolanta Majer, Sandra Pyda, Jerzy Robert Ladny, Antonio Rodriguez-Nunez, Lukasz Szarpak

3. Beneficial effects of intragastric balloon therapy associated with hormonal changes on weight loss and serum metabolic, inflammatory, and liver parameters

Korzyści leczenia balonem dożołądkowym związane ze zmianami hormonalnymi na masę ciała oraz metaboliczne, zapalne i wątrobowe parametry krwi

Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Eugeniusz Wroblewski, Hady Razak Hady, Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz, Andrzej Dabrowski

4. Assessment of energy intake and selected nutrients within 6 months after laparoscopic sleeve gastrectomy

Marta Jastrzębska-Mierzyńska, Lucyna Ostrowska , Emilia Duchnowska, Hady Razak Hady

5. The effectiveness of vertical sleeve gastrectomy (VSG) in obesity – short-term follow-up study

Efektywność zabiegów rękawowej resekcji żołądka (VSG) w leczeniu otyłości – badanie krótkoterminowe

Elwira Siewiec, Lukasz Szczerbiński, Urszula Puchta, Anna Citko, Hady Razak Hady, Adam Jacek Kretowski

6. Zaburzenia nastroju w ocenie pacjentów po leczeniu bariatrycznym

Mood disorders in the evaluation of patients after bariatric treatment

Sierzantowicz Regina, Justyna Tworkowska, Jerzy Robert Ladny, Klaudiusz Nadolny, Katarzyna Lagoda, Lech Trochimowicz, Bozena Kirpsza, Lucyna Ostrowska, Hady Razak Hady

Praca poglądowa

1. The current place of intragastric balloon in the treatment of obesity – what should clinicians know?

Aktualne miejsce balonu dożołądkowego w leczeniu otyłości – co powinni wiedzieć lekarze?

Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Eugeniusz Wroblewski, Hady Razak Hady, Andrzej Dabrowski

2. The role of gastrointestinal hormones in the pathogenesis and the treatment of obesity

Rola hormonów przewodu pokarmowego w patogenezie i leczeniu otyłości

Urszula Puchta, Elwira Siewiec, Lukasz Szczerbinski, Anna Citko, Hady Razak Hady, Adam Jacek Kretowski

3. Przygotowanie dietetyczne pacjenta otyłego do operacji bariatrycznej.

Dietetic preparation of obese patient to bariatric treatment.

Marta Jastrzebska-Mierzynska, Lucyna Ostrowska, Emilia Duchnowska, Hady Razak Hady

4. The use of drones in various rescue sectors – an analysis of examples in Poland and in the world

Daniel Ślęzak, Anna Tyrańska-Fobke, Marlena Robakowska, Joanna Nowak, Przemysław Żuratyński, Jerzy Robert Ładny , Klaudiusz Nadolny

Analiza przypadku

1. The importance of physical examination in chest injury following stabbing

Kuduk Edyta, Mędrzycka-Dąbrowska Wioletta, Terech Sylwia, Piotrkowska Renata, Jarzynkowski Piotr, Katarzyna Kwiecien-Jagus, Klaudiusz Nadolny, Daniel Slezak