W następnym wydaniu


NR 8/2017

PRACA ORYGINALNA

Ocena populacji mieszanej erytrocytów – chimeryzmu erytrocytów – metodą cytometrii przepływowej u pacjentów po allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych 

Analysis of mixed population of erythrocytes – chimerism of erythrocytes – by flow cytometry in patients who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Patrycja Zielińska, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Monika Dzierżak-Mietła, Krzysztof Białas, Anna Koclęga, Krystyna Jagoda, Agnieszka Karolczyk, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień

OPISY PRZYPADKÓW

Borelioza, postać wczesna rozsiana z zajęciem nerwu okoruchowego – opis przypadku

Borreliosis, the early, disseminated form of a nerve oculomotor palsy – case raport

Paweł Królik

Nawracające zapalenie chrząstek –  opis przypadku
Relapsing polychondritis – case raport

Paweł Królik

Trudności diagnostyczne u dorosłego mężczyzny z mięsakiem Ewinga  – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Diagnostic difficulties in Ewing sarcoma in an adult male – a case report and review of the literature

Dariusz Kata, Katarzyna Przytulska, Jarosław Korzeński, Joanna Dziaczkowska-Suszek, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Jacek Pająk, Barbara Rygoł, Sławomira Kyrcz-Krzemień

PRACE POGLĄDOWE

Aktywność leków przeciwdrobnoustrojowych zastosowanych w kombinacjach wobec pałeczek Gram-ujemnych w badaniach in vitro
The activity of antimicrobial drugs used in combination against Gram-negative bacteria in vitro

Aleksandra Garbusińska, Ewelina Szliszka

Antybiotyki fluorochinolonowe – tradycyjne, niepostrzegane i nowe działania niepożądane
Fluoroquinolone antibiotics – traditional, overlooked and emerging adverse drug reactions

Jacek Borawski, Barbara Łabij-Reduta, Justyna Żółtko, Marcin Kazberuk, Beata Naumnik

Bradykinina – niedoceniany mediator?
Bradykinin – an undervalued mediator?

Kinga Belowska-Bień, Ewa Szeląg, Janina Szeląg, Monika Skrzypiec-Spring

HIPERURYKEMIA JAKO POTENCJALNY CZYNNIK RYZYKA CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH, CUKRZYCY TYPU 2 I PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK
PART II: HYPERURICEMIA AS A POTENTIAL RISK FACTOR FOR CARDIOVASCULAR DISEASES, DIABETES MELLITUS AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

Katarzyna Pokitko, Zofia I. Niemir