W następnym wydaniu


NR 6/2017

PRACE ORYGINALNE

Leczenie złamania Tillaux u dzieci
Michał Lenkiewicz, Karolina Lisiecka, Jarosław Czubak

Does the surgery time affect the final outcome of type III supracondylar humeral fractures?
Magdalena Kwiatkowska, Baljinder Dhinsa, Anant Mahapatra, Jarosław Czubak

Ocena  wyników leczenia złamań okołoprotezowych u chorych z chorobą zwyrodniową stawu biodrowego w następstwie resztkowej dysplazji z wysokim zwichnięciem – typu III i IV według klasyfikacji Crowe’a
Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak,  Aleksander Ropielewski

Wykorzystanie trzpienia stożkowego w leczeniu ciężkich następstw chorób stawu biodrowego.
Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak, Andrzej Sionek

Zniekształcenia kończyn dolnych w przebiegu choroby Olliera – wydłużanie i korekcja osi z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych 
Szymon Pietrzak, Adam Czwojdziński, Waldemar Przybysz, Jarosław Czubak

Tranexamic acid combined with iron pathway may significantly decrease the postoperative rate of transfusion after elective total hip and knee replacement

PRACE POGLĄDOWE

Vascular anatomy and blood supply to the femoral head

Marcin Zlotorowicz, Jaroslaw Czubak

Zakażenie miejsca operowanego po korekcji nerwowo-mięśniowych deformacji kręgosłupa – przegląd literatury