W następnym wydaniu


NR 4/2017

PRACE ORYGINALNE

Endovascular treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms (rAAA) – own experience

(Wewnątrznaczyniowe leczenie pękniętych tętniaków aorty brzusznej – doświadczenia własne)

Sojka, K. Pyra, J. Sobstyl, A. Drelich-Zbroja, P. Bernat, R. Krupiński, A. Wolski, T.Jargiełło.

 

Znaczenie badań obrazowych  w monitorowaniu chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej

(The utility of various imaging modalities in monitoring patients after endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms)

Anna Drelich-Zbroja, Elżbieta Czekajska-Chehab, Monika Miazga, Anna Szymańska, Andrzej Wolski, Paweł Bernat, Tomasz Jargiełło

 

Grubość kompleksu intima-media oraz występowanie blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych w populacji lubelskiej w odniesieniu do stylu życia badanych

(The thickness of the intima-media complex and the existence of atherosclerotic plaque in the carotid arteries in the Lublin’s population in relation to lifestyle of subjects)

Tomasz Słomka, Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Roman, Maryla Kuczyńska, Piotr Trojanowski, Tomasz Jargiełło

 

Przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej malformacji płucnych  doświadczenia własne
w embolizacji przetok tętniczo-żylnych

(Revision of facts on pulmonary arteriovenous malformations – experience with embolization techniques)

Maryla Kuczyńska, Anna Drelich-Zbroja, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski , Tomasz Jargiełło

Chemoembolizacja zmian przerzutowych w wątrobie z raka jelita grubego za pomocą cząstek nasączonych cytostatykiem

(Transarterialchemoembolisation with drug – eluting microspheres in patients with liver metastases from colorectal cancer)

Łukasz Światłowski, Krzysztof Pyra, Michał Górnik, Tomasz Roman, Jan Sobstyl, Ewa Kuklik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska      

 

Preoperative embolisation of carotid body paraganglioma

(Przedoperacyjna embolizacja przyzwojaków tętnicy szyjnej)

Piotr Trojanowski, Tomasz Roman, Anna Szymańska, Agnieszka Trojanowska, Janusz Klatka, Tomasz Jargiełło

 

Bronchial artery embolization for the treatment of hemoptysis caused by Aspergillus fumigatus infection.

(Embolizacja tętnic oskrzelowych w leczeniu krwawień z dróg oddechowych spowodowanych infekcją Aspergillus fumigatus)

Ewa Kuklik, Michał Sojka, Łukasz Światłowski, Tomasz Roman, Anna Drelich-Zbroja, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

Incidence of the peronealmagnus artery in patients planned for free fibula transfer

(Częstość występowania dominującej tętnicy strzałkowej u chorych planowanych do przeszczepu wolnego płata strzałkowego)

Piotr Trojanowski, Krzysztof Pyra, Michał Sojka, Michał Górnik , Agnieszka Trojanowska, Janusz Klatka, Tomasz Jargiełło

Ultrasound imaging of splenic artery aneurysms

(Diagnostyka ultrasonograficzna tętniaków tętnicy śledzionowej)

Ewa Piasek, Anna Drelich-Zbroja, Michał Sojka,, Krzysztof Pyra, Maryla Kuczyńska,  Małgorzata-Szczerbo-Trojanowska

 

Popliteal artery stenting in the peripheral arterial disease of the lower extremity treatment –assessment of the effectiveness and durability of the endovascular treatment

(Stentowanie tętnicy podkolanowej w leczeniu choroby tętnic obwodowych kończyn dolnych – ocena skuteczności i trwałości leczenia wewnątrznaczyniowego)

Michał Sojka, Jan Sobstyl, Andrzej Wolski, Paweł Bernat, Radosław Krupiński,  Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

PRACE POGLĄDOWE

Ablacja guzów wątroby, płuc, nerek i kości falami elektromagnetycznymi o spektrum mikrofal (MWA) i o częstotliwości radiowej (RFA).

(Ablation of liver, lungs,kidneys and bones with the use of microwave (MWA)  and radiofrequency (RFA) ablation)

Krzysztof Pyra, Światłowski Łukasz, Tomasz Roman, Jan Sobstyl,  Klaudia Karska, Maryla Kuczyńska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

 

Radiation exposure in interventional neuroradiology

(Narażenie na promieniowanie rentgenowskie w neuroradiologii interwencyjnej)

Tomasz Roman,  Maciej Szajner,  Klaudia Karska, Justyna Markowicz-Roman, Katarzyna Hać,  Ewa Kramarz, Łukasz Światłowski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

 

OPISY PRZYPADKU

Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm with a short proximal neck using endoanchors – case report

(Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka aorty brzusznej o krótkiej proksymalnej szyi przy użyciu wewnątrznaczyniowych wkrętów – opis przypadku)

Jan Sobstyl, Michał Sojka,Krzysztof Pyra, Andrzej Wolski, Radosław Krupiński, Tomasz Jargiełło

 

Chemoembolization in the treatment of metastasis from uterine sarcoma to the spine

(Zastosowanie chemoembolizacji w leczeniu przerzutu mięsaka macicy do kości)

Łukasz Światłowski, Michał Górnik, Tomasz Roman, Ewa Kuklik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska