W następnym wydaniu

Postępy Nauk Medycznych 2/2018


PRACE ORYGINALNE:
1. Comparison of two cervical collars on the intracranial pressure measured indirectly based on the thickness of the optic nerve sheath. Preliminary data
Porównanie dwóch typów kołnierzy szyjnych i ich wpływu na ciśnienie śródczaszkowe mierzone pośrednio w oparciu o grubość otoczki nerwu wzrokowego. Badanie wstępne
Lukasz Szarpak, Michal Ladny, Sandra Pyda, Marcin Madziala, Karol Bielski, Mateusz Puslecki, Jacek Smereka
2. The knowledge and attitude of last year medical students towards supraglottic airway devices
Wiedza i postawy studentów medycyny na temat nadgłośniowych urządzeń do wentylacji
Andrzej Bielski, Togay Evrin, Waclaw Gawel, Karolina Kosiacka, Lukasz Szarpak
3. Analysis of the influence of laparoscopic adjustable gastric banding on BMI, carbohydrate and lipid metabolism in obese patients
Analiza wpływu laparoskopowej regulowanej opaski żołądkowej na BMI, gospodarkę węglowodanową i lipidową u otyłych pacjentów
Hady Razak Hady, Patrycja Pawluszewicz, Maria Soldatow, Jacek Dadan, Paweł Wojciak, Agnieszka Swidnicka- Siergiejko, Malgorzata Knas, Lukasz Szarpak, Klaudiusz Nadolny, Adam Kretowski, Jerzy Robert Ladny
4. Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) as a operative method of morbid obesity treatment and resolution of its comorbidities
Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka jako metoda operacyjnego leczenia otyłości patologicznej i chorób współistniejących
Hady Razak Hady, Paweł Wojciak, Patrycja Pawluszewicz, Inna Diemieszczyk, Mikolaj Czerniawski, Regina Sierzantowicz, Lech Trochimowicz, Safauldeen Salim Neamah, Viktar Strapko, Adam Kretowski, Jacek Dadan, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny
OPIS PRZYPADKU:
5. Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka u pacjentów po przeszczepie nerki – opis przypadku
Gastric fistula and its treatment after sleeve gastrectomy in patients after kidney transplantation – a case report
Hady Razak Hady, Mikolaj Czerniawski, Magdalena Luba, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Andrzej Baniukiewicz, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ladny
PRACE POGLĄDOWE:
6. The role and operation of emergency medical teams in patients with ST-segment elevation myocardial infarction
Rola i działanie zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
Artur Borowicz, Klaudiusz Nadolny, Michal Kucap, Mariusz Gasior, Bartosz Hudzik
7. Hipotermia pourazowa w okresie przedszpitalnym – rozpoznanie i leczenie
Post-traumatic hypothermia in the pre-hospital period – diagnosis and treatment
Tomasz Derkowski, Sylweriusz Kosinski, Tomasz Sanak, Paweł Podsiadlo, Daniel Celinski, Robert Galazkowski, Tomasz Darocha
8. Epidemiology and pathogenesis of obesity
Epidemiologia i patogeneza otyłości
Magdalena Olszewska, Dawid Groth, Lukasz Szczerbiński, Elwira Siewiec, Urszula Puchta, Paweł Wojciak, Patrycja Pawluszewicz, Lukasz Szarpak, Hady Razak Hady
9. Postępy w chirurgii bariatryczno-metabolicznej
Progress in bariatric-metabolic surgery
Hady Razak Hady, Magdalena Luba, Mikolaj Czerniawski, Inna Diemieszczyk, Patrycja Pawluszewicz, Agnieszka Swidnicka- Siergiejko, Regina Sierzantowicz, Marta Jastrzebska-Mierzynska, Monika Jedynak, Klaudiusz Nadolny
10. Anaesthesia for bariatric surgery as an element of perioperative treatment
Znieczulenie w chirurgii bariatrycznej jako element leczenia okołooperacyjnego
Monika Jedynak, Slawomir Czaban
11. Genetics in obesity
Predyspozycje genetyczne rozwoju otyłości
Elwira Siewiec, Urszula Puchta, Lukasz Szczerbiński, Anna Citko, Hady Razak Hady, Adam Jacek Kretowski
LIST DO REDKACJI
12. Endotracheal intubation – gold standard or myth?
Intubacja dotchawicza – złoty standard czy mit?
Michal Cieciel, Roman Konski