W następnym wydaniu

POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH

09/2017

 PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Tendencje samobójcze wśród młodzieży hospitalizowanej w oddziałach pediatrycznych

Katarzyna Kowol-Trela, Małgorzata Barć-Czarnecka, Paweł Dębski, Jarosław Mijas, Katarzyna Ziora, Piotr Gorczyca

Postępowanie diagnostyczne u pacjentów z hiponatremią i zaburzeniami psychicznymi

Małgorzata Olędzka-Oręziak, Piotr A. Woźniak

Obraz kliniczny kardiomiopatii pod postacią niescalenia mięśnia lewej komory u dzieci – doświadczenia własne

Agata Paszkowska, Lidia Ziółkowska, Monika Kowalczyk-Domagała, Grażyna Brzezińska-Rajszys

Satysfakcja pacjentów i skuteczność udzielanych porad lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obserwacje własne

Teresa Jackowska, Małgorzata Czajkowska

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT   

Czy obecność wrodzonej wady układu moczowego determinuje obraz kliniczny zakażenia układu moczowego u dzieci? Analiza przypadków

Joanna Załęska-Ponganis, Marta Gromek, Magdalena Wolska

Nietypowa lokalizacja zakażenia wywołanego przez pałeczkę Salmonella z grupy D u 6-letniej dziewczynki

Anna Obuchowicz, Joanna Kula-Gradzik, Małgorzata Szewczyk, Beata Jarecka

Grypa – zwykła infekcja, ciężkie powikłania. Opis przypadku

Edyta Zawłocka, Teresa Jackowska

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Human breastmilk as a source of progenitor/stem cells
Małgorzata Witkowska-Zimny, Ewa Kamińska-El-Hassan, Joanna Wójtowicz

Komponenty komórkowe mleka kobiecego

Ewa Kamińska-El-Hassan, Agnieszka Mikulska, Joanna Wójtowicz i Małgorzata Witkowska-Zimny

Czy mleko matki zawsze jest bezpieczne dla dziecka? Farmakoterapia matki karmiącej

Katarzyna Kowol-Trela, Jarosław Mijas

Dziecko pobite. Postępowanie w przypadku używania przemocy fizycznej w krzywdzeniu dzieci Hartmann Piotr, Jackowska Teresa