Punktacja


„P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h”   są indeksowane i znajdują się na liście czasopism punktowanych:

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 pkt,

– Polskiej Bibliografii Lekarskiej (GBL),

– Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Artykuły są indeksowane ponadto w bazie Google Scholar.