Pojedyncze egzemplarze

Cena pojedynczych egzemplarzy w roku 2017 wynosi: 

50,00 zł – wersja drukowana (rok bieżący), 

36,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) .

52,00 zł – egzemplarze archiwalne z lat ubiegłych.

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp .z o .o . Bank Pekao SA 19 1240 6175 1111 0000 4567 1522

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 836-96-69 oraz drogą e-mailową u.wyrzykowska@borgis.pl