23. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dodał  |  0 Komentarzy

Eksperci są zgodni, rehabilitacja kardiologiczna winna być integralną częścią postępowania dla każdego chorego na serce. O tym jak kompleksowo i skutecznie leczyć pacjentów z chorobami układu krążenia będą dyskutować eksperci, podczas 23. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w Wiśle i Ustroniu, w dniach 28-30 marca 2019 roku.

Tematem przewodnim konferencji będzie „Rehabilitacja Kardiologiczna – postępowanie kompleksowe” która nawiązuje do korzeni i do teraźniejszości rehabilitacji kardiologicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Dodatkowo rehabilitacja kardiologiczna w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiek stała się elementem kompleksowego podejście do opieki nad pacjentem kardiologicznym.

„Rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych, farmakologii oraz metod zabiegowych pozwalają coraz skuteczniej leczyć. Równocześnie rośnie liczba pacjentów, którzy poprzez przedłużenie życia dołączają do grupy chorych wymagających długoterminowej opieki, której istotnym elementem jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Epidemia chorób serca to liczne problemy medyczne, ale też społeczne takie jak: utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa, rosnąca ilość procedur medycznych przy niedoborze kadr medycznych, rosnące koszty leczenia. W poszukiwaniu rozwiązania tych problemów koncentrujemy się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego” – tłumaczy dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz, przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK.

Organizatorzy mają nadzieję, iż Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się czy zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

Więcej informacji o Sympozjum, a także możliwość rejestracji na wydarzenie dostępne są na stronie internetowej Sympozjum: http://rehabilitacja2019.ptkardio.pl/