Konferencja „Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny”

Dodał  |  0 Komentarzy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:
Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny

26 października 2018 r., Warszawa, Wstęp wolny, wymagana rejestracja->>

Ciągły rozwój medycyny ma bezpośredni wpływ na komputeryzację działalności placówek medycznych. Wdrażanie systemów sterowania blokiem operacyjnym, wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia oraz hybrydowej sali operacyjnej to tylko niektóre ze skutków zmian zachodzących w tej dziedzinie.


Wykłady poprowadzą m.in.:

– mgr inż. Agnieszka Sopel, Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instytut Inżynierii Klinicznej
„Wyposażenie i sprzęt medyczny na blok operacyjny – jak usprawnić proces zakupowy?”
(Podczas prelekcji przedstawione zostaną podstawowe założenia z zakresu inżynierii klinicznej usprawniające proces zakupowy wyposażenia i sprzętu medycznego dedykowanego blokom operacyjnym. Zostaną poruszone zagadnienia związane z dostosowaniem zakładów ochrony zdrowia do aktualnych wymogów zawartych w obowiązujących regulacjach prawnych, w tym rozporządzeń Ministra Zdrowia. Zaprezentowane zostaną rozwiązania , które oszczędzają czas i które to zostały wdrożone w praktyce.)

– Ryszard Kowski – Prezes Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo Konsultacyjnego ŁOŚ Sp. z o.o.
„Bezpieczeństwo radiologiczne na bloku operacyjnym w powiązaniu z nadzorem nad aparaturą i zarządzaniem blokiem operacyjnym.”

– Dr hab. med. Tomasz Jakimowicz – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

-dr n. med. Patryk Tarka – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Tematyka konferencji:

 • Budować czy modernizować blok operacyjny?

 • Źródła finansowania na rozbudowę oraz zakup wyposażenia i sprzętu

 • Nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej – prezentacja narzędzi i technologii

 • Aplikacje nadzorujące aparaturę medyczną

 • Zintegrowany Blok Operacyjny – systemy wykorzystywane na bloku operacyjnym

 • Sala hybrydowa

 • Bezpieczeństwo bloku operacyjnego

 • Dezynfekcja i sterylizacja

 • Zarządzanie blokiem operacyjnym

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli placówek ochrony zdrowia:

 • dyrektorów administracyjnych i technicznych, osoby odpowiedzialne za finansowanie sprzętu i nowych technologii

 • osoby odpowiedzialne za planowanie zakupów i doradztwo technologiczne i sprzętowe z działów zamówień

 • kierowników bloków operacyjnych, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania bloku operacyjnego

 • chirurgów, anestezjologów, personel bloków operacyjnych

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.