Konferencja „ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA”

Dodał  |  0 Komentarzy

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA

Konferencja poświęcona problemom służby zdrowia, związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w świetle wchodzącej w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wystąpienia przewidziane w trakcie konferencji, dedykowane są osobom zarządzającym publicznymi jednostkami służby zdrowia i specjalistom od zamówień publicznych w sektorze medycznym.

Termin: 12 kwietnia 2018 r.
Czas trwania konferencji: 10.00-15.00
Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa
(aula na poziomie -1 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym)
Udział: bezpłatny

AGENDA:

10:00-10:20
rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości

10:20-11:00
mec. Piotr Płaciszewski – Specyfika zamówień organizowanych przez szpitale – case study

11:00-11:40
mec. Rafał Kasterski – Formalne aspekty elektronizacji zamówień publicznych

11:40 – 12:00
przerwa kawowa

12:00-13:00
mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran – Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – omówienie przykładowych zapisów SIWZ

13:00-13:30
panel dyskusyjny dotyczący praktycznych wyzwań dla zamawiających i wykonawców, związanych z elektronizacją zamówień przy udziale ekspertów i praktyków:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran – ekspert zamówień publicznych
Monika Koś – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

13:30-14:00
prezentacja obsługi elektronicznego przesyłania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

14:00-15:00
prezentacja przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym, podzielonego na wiele zadań (postępowanie na zakup leków)

15:00
zakończenie konferencji

WYKŁADOWCY:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016
dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów
publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca
zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych
przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach
dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej,
samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki,
osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych
i apelacyjnych, instytucji wojskowych i Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych
z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet
SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki). Autorka kilkuset publikacji, w tym
kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych.

mec. Rafał Kasterski
Radca prawny, odbył także aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, świadczy
kompleksowe doradztwo w projektach związanych z nowymi technologiami oraz w projektach
teleinformatycznych, w tym w szczególności realizowanych w reżymie zamówień publicznych.
Świadczył pomoc prawną na rzecz pionów IT w spółkach i instytucjach publicznych. Doradzał
w wielu przedsięwzięciach informatycznych i telekomunikacyjnych na rzecz banków, biur
maklerskich, firm ubezpieczeniowych, firm sektora transportowego oraz jednostek sektora
finansów publicznych. Posiada znajomość branży, realiów gospodarczych, technologii IT,
standardów i metodyk prowadzenia projektów informatycznych. Opracowywał i negocjował
kontrakty, wspomagał organizację przetargów publicznych i niepublicznych na wdrożenie
oraz na utrzymanie dużych i bardzo dużych systemów informatycznych.

Piotr Płaciszewski
Prawnik, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych od prawie 20 lat, posiada
doświadczenie w szerokim doradztwie, w tym dla szpitali. Doradza zamawiającym
na każdym etapie postępowania zamawiającego. Liczna reprezentacja w KIO. Prowadzi
również postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiających (jako Pełnomocnik
Zamawiającego), audyty postępowań oraz sporządza opinie prawne w szczególności
w zakresie zamówień publicznych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.portalpzp.pl/konferencja/