Krajowa Rada Naukowa


prof. Andrzej Beręsewicz (Warszawa, Polska)

prof. Anna Boroń-Kaczmarska (Szczecin, Polska)

prof. Andrzej Budaj (Warszawa, Polska)

prof. Anna Członkowska (Warszawa, Polska)

prof. Jan Doroszewski (Warszawa, Polska)

prof. Michał Drews (Poznań, Polska)

prof. Urszula Fiszer (Warszawa, Polska)

prof. Jacek Grygalewicz (Warszawa, Polska)

prof. Włodzimierz Januszewicz (Warszawa, Polska)

prof. Franciszek Kokot (Katowice, Polska)

prof. Ireneusz Kozicki (Warszawa, Polska)

prof. Bohdan Lewartowski (Warszawa, Polska)

prof. Jan Lubiński (Szczecin, Polska)

prof. Jerzy Robert Ładny (Białystok, Polska)

doc. Grzegorz Madycki (Warszawa, Polska)

prof. Andrzej Nowak (Katowice, Polska)

prof. Jarosław Reguła (Warszawa, Polska)

prof. Mieczysław Szostek (Warszawa, Polska)

prof. Marek Tałałaj (Warszawa, Polska)

prof. Wojciech Zgliczyński (Warszawa, Polska)