Leczenie wad strukturalnych serca na miarę XXI wieku, czyli THT Poland

Dodał  |  0 Komentarzy

Szanowni Państwo,

Już w marcu br. Warszawa stanie się europejską stolicą wymiany doświadczeń między najwybitniejszymi ekspertami w leczeniu chorób strukturalnych serca. W Hotelu Airport Okęcie w Warszawie w dniach 1-2 marca 2018 r. odbędzie się piąta edycja Konferencji Transcatheter Heart Team Poland (THT Poland). Konferencja jest jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych problemom nowoczesnego przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca w naszym regionie Europy.

THT Poland skupia uwagę wybitnych operatorów, specjalistów klinicznych oraz ekspertów ochrony zdrowia zainteresowanych możliwościami, kierunkami rozwoju oraz dostępnością innowacyjnych metod leczenia chorób serca w tej części naszego kontynentu.

Schorzenia kardiologiczne stają się w Polsce coraz bardziej palącym problemem społecznym. Jak podaje Eurostat, populacja polskich pacjentów starzeje się szybciej niż w większości państw Unii Europejskiej. Już dziś odsetek osób starszych w naszym społeczeństwie przekracza 25 proc. Oznacza to, że na jednego seniora przypadają już tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym. Wiąże się to z coraz większymi obciążeniami dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Eksperci szacują, że wydatki z budżetu państwa na leczenie pacjentów kardiologicznych sięgają blisko miliarda złotych rocznie, a wydatki na świadczenia ZUS-u związane z niezdolnością do pracy osób dotkniętych niewydolnością serca przekraczają 14 proc. budżetu tej instytucji.

Przyszłością kardiologii są małoinwazyjne, przezcewnikowe metody leczenia strukturalnych chorób serca takie jak TAVI, czyli przezskórna implantacja zastawki aortalnej. Dzięki TAVI pacjenci wysokiego i średniego ryzyka operacyjnego/chirurgicznego, najczęściej seniorzy, zyskują szansę na mniej inwazyjny, mniej obciążający i w związku z tym mniej ryzykowny, ratujący życie zabieg wszczepienia zastawki w ujście aortalne.

  • Codziennie z powodu chorób serca w Polsce umiera ponad 160 osób. Polska zajmuje pierwsze, niechlubne miejsce wśród państw UE, pod względem liczby osób hospitalizowanych z powodu niewydolności serca. System ochrony zdrowia staje przed dużym, stale rosnącym wyzwaniem związanym z leczeniem tej grupy pacjentów i zapewnieniem im dostępu do innowacyjnych, małoinwazyjnych i bezpieczniejszych metod leczenia takich jak TAVI. Każdy z nas kiedyś będzie seniorem i każdy z nas ma dużą szansę na zmierzenie się z problemem chorób kardiologicznych. – mówi dr n. med. Maciej Dąbrowski z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, jeden z dyrektorów THT Poland.

Największą grupę pacjentów kardiologicznych stanowią osoby z chorobą niedokrwienną serca, na drugim miejscu są właśnie choroby strukturalne serca, w tym wady zastawkowe. Zwężenie zastawki aortalnej (stenoza aortalna) dotyka jedną trzecią osób w podeszłym wieku. Jedyną skuteczną, przedłużającą życie, metodą leczenia stenozy aortalnej jest wymiana zastawki. Duża część starszych pacjentów, ze względu na podwyższone ryzyko leczenia operacyjnego, nie jest kwalifikowana do chirurgicznej wymiany zastawki. Zmniejszenie inwazyjności leczenia zabiegowego stało się jednym z priorytetów współczesnej kardiologii.

  • W Polsce wykonuje się wciąż zbyt mało zabiegów przezcewnikowego leczenia strukturalnych chorób serca. Kwalifikujemy do nich głównie osoby w podeszłym wieku. Polskie społeczeństwo starzeje się i grupa tych pacjentów będzie stale rosła. Ponad to, już dziś proponujemy te metody leczenia coraz młodszym, obarczonym mniejszym ryzykiem zabiegowym chorym – przyznaje prof. Andrzej Ochała, Kierownik Zakładu Kardiologii Inwazyjnej, III Kliniki Kardiologii SUM w Katowicach, jeden z dyrektorów THT Poland

Zabiegi przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca oceniane są jako jedno z największych osiągnięć współczesnej kardiologii. Jednocześnie jest to obecnienajszybciej rozwijającą się dziedzina kardiologii interwencyjnej.

  • Zabiegi TAVI proponowane są przede wszystkim pacjentom w podeszłym wieku, z wysokim ryzykiem leczenia kardiochirurgicznego. Dla tych chorych często nie ma alternatywy. Przed wprowadzeniem TAVI, nawet jedna trzecia takich pacjentów nie była kwalifikowana do wymiany zastawki, jedynej przedłużającej życie metody leczenia stenozy aortalnej. Dzisiaj, dzięki współpracy kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów przy rutynowym stosowaniu procedury TAVI, możemy zapewnić skuteczne, mniej obciążające leczenie również chorym wyższego ryzyka chirurgicznego. – mówi dr n. med. Radosław Parma z III Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, jeden z dyrektorów THT Poland.

THT Poland to jedna z najważniejszych w naszym regionie Europy konferencja dotycząca leczenia strukturalnych chorób serca. Jej celem jest stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie. Co roku w THT Poland bierze w udział ponad 300 członków Zespołów Sercowych z Polski i Europy.

  • Skrócenie okresu hospitalizacji i rehabilitacji w grupie starszych pacjentów jest ważne z powodów ekonomicznych, ale przede wszystkim medycznych i społecznych. Kluczowa jest ciągła edukacja członków Zespołów Sercowych oraz wymiana doświadczeń między nimi. To jest właśnie myślą przewodnią Konferencji THT Poland – komentuje prof. Adam Witkowski, jeden z dyrektorów THT Poland, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, koordynator kampanii “Stawka to Życie. Zastawka to Życie”.

Głównymi tematami tegorocznego kongresu będą:

  • TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej,

  • TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej,

  • PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej,

  • LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka,

  • Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca.

Z uwagi na dynamiczny rozwój technologii przezcewnikowych, określone potrzeby finansowania nowoczesnych metod kardiologicznych oraz złożony proces leczenia chorób strukturalnych serca podczas konferencji THT Poland 2018 odbędzie się specjalna sesja systemowa pt.: “Dostępność nowych technologii w leczeniu wad zastawkowych serca w Polsce”, w której wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, AOTMiT i eksperci kliniczni.

Więcej informacji na stronie Konferencji: https://thtpoland.com/