Lista Recenzentów 2010 r.


Prof. Bogusława Baranowska

Prof. Krzysztof Bielecki

Dr med. Wojciech Bik

Prof. Andrzej Budaj

Prof. Brabara Czarnocka

Prof. Romuald Dębski

Prof. Magdalena Durlik

Dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek

Prof. Urszula Fiszer

Dr med. Małgorzata Godziejewska-Zawada

Prof. Andrzej Habior

Doc. dr med. Tomasz Jaxa-Chamiec

Prof. Stanisław Kafel

Prof. Franciszek Kokot

Prof. Lech Konopka

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz

Dr med. Wojciech Łuszczyna

Prof. Alicja Macke-Nauman

Prof. Ewa Marcinowsksa-Suchowierska

Prof. Wojciech Marczyński

Doc. dr med. Tadeusz Parnowski

Prof. Wojciech Pypno

Prof. Stanisław Pomianowski

Dr med. Aleksandra Rosiek

Prof. Edmund Sieradzki

Prof. Jadwiga Sławinska-Srzednicka

Prof. Marek Tałałaj

Prof. Wiesław Tarnowski