Lista Recenzentów 2011 r.


Prof. dr hab. med. Bogusława Baranowska

Prof. dr hab. med. Witold Bartnik

Dr hab. med. Bronisław Bednarz

Prof. dr hab. med. Andrzej Beręsewicz

Prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki

Prof. dr hab. med. Wojciech Bik

Prof. dr hab. med. Barbara Czarnocka

Prof. dr hab. med. Romuald Dębski

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek

Prof. dr hab. med. Urszula Fiszer

Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert

Prof. dr hab. med. Andrzej Habior

Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

Dr med. Michał Kamiński

Prof. dr hab. med. Lech Konopka

Prof. dr hab. med. Hanna Kowalczyńska

Prof. dr hab. med. Ireneusz Kozicki

Prof. dr hab. med. Jan Kuś

Prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień

Prof. dr hab. med. Jan Lubiński

Dr hab. med. Grzegorz Madycki

Prof. dr hab. med. Henryka Małdyk

Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Dr n. psychologicznych Monika Suchowierska

Prof. dr hab. med. Jarosław Reguła

Prof. dr hab. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

Prof. dr hab. med. Edward Stanowski

Prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński

Dr med. Włodzimierz Zych

Prof. dr hab. med. Zofia Zwolska