Lista Recenzentów 2008 r.


Prof. Bogusława Baranowska

Prof. Andrzej Budaj

Prof. Urszula Fiszer

Prof. Andrzej Gardas

Dr n. med. Małgorzata Gietka-Czernel

Doc. Piotr Gutkowski

Prof. Andrzej Habior

Dr hab. med. Teresa Jackowska

Dr n. med. Helena Jastrzębska

Doc. Joanna Jędrzejczak

Dr n. med. Jadwiga Kłos

Prof. Franciszek Kokot

Prof. Lech Konopka

Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Prof. Andrzej Mamcarz

Prof. Krystyna Maślanka

Prof. Michał Pirożyński

Prof. Jarosław Reguła

Prof. Edward Stanowski

Dr n. med. Tadeusz Zielonka