Opłata za publikację

Publikacja artykułów w „Postępach Nauk Medycznych” jest bezpłatna. W pierwszej kolejności będą publikowane prace oryginalne i opisy przypadków w języku angielskim, następnie zaś prace oryginalne i opisy przypadków w języku polskim.