Prenumerata


Prenumerata   „P o s t ę p ó w   N a u k   M e d y c z n y c h”   obejmuje 6 kolejnych numerów.

Cena prenumeraty w roku 2019 wynosi: 

280,00 zł – wersja drukowana, 

190,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) .

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp .z o .o . Bank Pekao SA 19 1240 6175 1111 0000 4567 1522

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 648-12-44 oraz za pośrednictwem formularza prenumerata.borgis.pl