Prenumerata


Prenumerata   „P o s t ę p ó w   N a u k   M e d y c z n y c h”   obejmuje 4 kolejne numery.

Cena prenumeraty w roku 2019 wynosi: 

190,00 zł – wersja drukowana, 

100,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) .

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp .z o .o . mBank 77 1140 2004 0000 3102 7852 4146

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 648-12-44 oraz za pośrednictwem formularza prenumerata.borgis.pl