Prenumerata


Prenumerata   „P o s t ę p ó w   N a u k   M e d y c z n y c h”   obejmuje 12 kolejnych numerów.

Cena prenumeraty w roku 2017 wynosi: 

550,00 zł – wersja drukowana, 

380,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) .

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp .z o .o . Bank Pekao SA 19 1240 6175 1111 0000 4567 1522

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 836-96-69 oraz za pośrednictwem formularza prenumerata.borgis.pl