Telemedycyna i nowe technologie w dializoterapii w znaczący sposób podnoszą skuteczność leczenia i jakość życia pacjentów

Dodał  |  0 Komentarzy

XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
„Problemy nefrologiczne w starzejącej się populacji”

Telemedycyna i nowe technologie w dializoterapii w znaczący sposób podnoszą skuteczność leczenia i jakość życia pacjentów

Już po raz XXIV odbywa się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Tegoroczna konferencja przebiega pod hasłem „Problemy nefrologiczne w starzejącej się populacji”. Wybitni eksperci podniosą problematykę chorób nerek u osób starszych oraz wskażą korzyści ze stosowania innowacyjnych rozwiązań w dializoterapii, które dostępne są już w Polsce dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

Przewlekła choroba nerek jest obecnie uznawana za chorobę cywilizacyjną i poważny problem społeczny w starzejącej się populacji. Chorujących na nerki jest więcej niż chorych na cukrzycę. Według specjalistów, przewlekła choroba nerek stwarza największe trudności w zdiagnozowaniu. Choroba rozpoznawana jest zwykle z dużym opóźnieniem, u pacjentów w podeszłym już wieku, często w okresie wymagającym już wdrożenia leczenia nerkozastępczego. W dobie starzejącej się populacji staje się to ogromnym wyzwaniem dla lekarzy. Dlatego też, właśnie tej problematyce oraz potrzebie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w leczeniu pacjentów ze schyłkową chorobą nerek przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu ich życia, PTN poświęcił tegoroczną XXIV konferencję Naukowo-Szkoleniową.

Zwiększenie świadomości problemu rosnącej liczby osób z chorobami nerek w starzejącej się populacji w Polsce i na świecie to jeden z celów XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej – wskazuje prof. Michał Nowicki, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Przewlekła choroba nerek może rozwinąć się u każdego, jednak ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Głównie problem dotyczy osób po 60. roku życia. Im wcześniej wykryta jest choroba nerek i jej przyczyna, tym większa szansa na zahamowanie jej i uniknięcie nieodwracalnych zmian. Jeśli jednak tak się nie zdarzy, pacjenta można utrzymywać przy życiu tylko dzięki dializom
tłumaczy prof. Nowicki.

Innowacyjne rozwiązania w terapii nerkozastępczej

Warto podkreślić, że pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek w Polsce mogą korzystać już z nowych możliwości w terapii nerkozastępczej. Innowacyjne rozwiązania w dializoterapii są szczególnie istotne w leczeniu osób starszych, ponieważ w znaczny sposób przyczynią się do poprawy ich jakości życia i komfortu.

W przypadku dializy otrzewnowej, osoby ze schyłkową niewydolnością nerek mogą samodzielnie dializować się w domu oraz dodatkowo być pod stałą kontrolą lekarską on-line. A wszystko dzięki przełomowej technologii telemedycznej z użyciem cyklera Claria. Ta nowa metoda znacząco wpływa na bezpieczeństwo i wygodę pacjentów. Monitorowanie on-line pozwala lekarzowi na bieżąco śledzić proces dializy pacjenta: jej efekty i wykryć nawet niewielkie różnice w jej przebiegu. Pacjent natomiast ma komfort przebywania w domu, bez konieczności odwiedzania placówek ochrony zdrowia. Ta telemedyczna technologia zapewnia lepszą współpracę z pacjentem oraz dostosowanie rytmu dializ do jego codziennych obowiązków. Jest dobrym rozwiązaniem również dla osób starszych, dla których dojazdy do Ośrodków Stacji Dializ mogą być utrudnione ze względu na postępującą chorobętłumaczy prof. Beata Naumnik, kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ USK.

Od niedawna pacjenci w Polsce mogą także korzystać z najnowszej technologii dotyczącej hemodializy – tzw. rozszerzonej hemodializy (HDx). Dzięki tej metodzie, krew filtrowana jest w stopniu zbliżonym do pracy ludzkiej nerki. Nowa technologia przy użyciu dializatora Theranova to rozwiązanie przeznaczone też dla seniorów ze schyłkową chorobą nerek. Jakość filtracji, którą zapewnia metoda HDx, a która polega na podniesieniu parametrów oczyszczania krwi z tzw. dużych średnich cząstek, może przyczyniać się do poprawy jakości ich życia i samopoczucia pacjentów w tej grupie wiekowe. Obecnie trwają liczne badania oceniające długoterminowe korzyści zastosowania tej metody, mamy też plany prowadzenia takich badań w Polsce w ramach działalności naukowo-badawczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego wskazuje prof. Michał Nowicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.